Dodano dnia: 2022-12-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Pl. Stanisława Staszica 19/10 (dolnośląskie)

Pl. Stanisława Staszica 19/10, 50-223, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-27
Sygnatura: Km 4612/18
Powierzchnia: 72,74 m2
Cena wywołania: 322 875 zł
Cena oszacowania: 430 500 zł
Wadium: 43 050 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia

Michał Kampa

Kancelaria Komornicza, ul. Olszewskiego 7,  Wrocław,   51-642 Wrocław

tel. 71-759-89-79 / fax. 71-759-89-79

Sygnatura: Km 4612/18

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Śródmieścia Michał Kampa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-01-2023 o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z siedzibą przy Podwale 30/30, 50-040 Wrocław,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest dłużnika **** ******** położonego przy  Pl. Stanisława Staszica 19/10, 50-223 Wrocław , dla którego  lokal mieszkalny   (adres: ul. Pl. Stanisława Staszica 19/10, Wrocław,  51-642 Wrocław prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny usytuowany jest w siedmiokondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, budynku wykonanym w technologii tradycyjnej z cegły. Wejście do klatki schodowej znajduje się we frontowej ścianie budynku oraz od podwórka. Lokal nr 10 według stanu ujawnionego w księdze wieczystej posiada powierzchnię użytkową 72,74m² , natomiast według pomiaru sporządzonego przez Biegłego Sądowego powierzchnia rzeczywista lokalu wynosi 72,14 m2. Rozbieżność pomiędzy wielkością powierzchni użytkowej lokalu ustaloną na podstawie pomiarów z natury, a informacją w tym zakresie ujawnioną w treści KW wynosi-0,6m² i może ona być spowodowana błędami pomiarowymi i krzywizną ścienną. Lokal położony jest na II piętrze, III kondygnacji, w klatce schodowej oznaczonej nr 19. W jego skład wchodzą dwa pokoje, kuchnia, wc, łazienka, garderoba i przedpokój. Do lokalu przynależy komórka lokatorska znajdująca się w podpiwniczeniu. Powierzchnia pomieszczeń wynosi: a) pokój 23,19 m2 b) pokój 18,73 m2 c) garderoba 2,68 m2 d) kuchnia 10,51 m2 e) łazienka 7,33 m2 f) toaleta 0,88 m2 g) przedpokój 8,82 m2 Do nieruchomości przynależy udział 629/10 000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia,które nie służą wyłączenie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania wynosi 430 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 322 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 30105015751000009250315935.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Podwale 30/30, Wrocław, 50-040 Wrocław można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
12.01.2023 10:00 - 11:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Kampa

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Armii Krajowej 30/9 (dolnośląskie)

Armii Krajowej 30/9, 50-541, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-16
e-licytacja
Cena wywołania: 209 625 zł
Cena oszacowania: 279 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Północna 2/22 (dolnośląskie)

Północna 2/22, 54-105, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-27
Cena wywołania: 217 333 zł
Cena oszacowania: 326 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Murarska 15/6 (dolnośląskie)

Murarska 15/6, 54-135, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-03
Cena wywołania: 265 500 zł
Cena oszacowania: 354 000 zł