Dodano dnia: 2023-01-13

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Murarska 15/6 (dolnośląskie)

Murarska 15/6, 54-135, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-03-03
Sygnatura: Km 568/16
Cena wywołania: 265 500 zł
Cena oszacowania: 354 000 zł
Wadium: 35 400 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Michał Kaczan

Kancelaria Komornicza, Stalowowolska 16,  Wrocław,   53-404 Wrocław

tel. 531-444-922, 71 391 21 01  / fax. 

Sygnatura: Km 568/16

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Fabrycznej Michał Kaczan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  03-03-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-046 Wrocław,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********** położonej przy  ul. Murarska 15/6, 54-135 Wrocław , dla której  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Komandorska 16, Wrocław, 50-022 Wrocław)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 354 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 265 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA 17 1050 1575 1000 0092 3012 9596.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:15. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Świebodzka 5, Wrocław, 50-046  Wrocław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Kaczan

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Hutnicza 4/3 (dolnośląskie)

Hutnicza 4/3, 54-139, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-17
Cena wywołania: 219 601 zł
Cena oszacowania: 292 802 zł

Dom w miejscowości Wrocław, Skoczna 4/2 (dolnośląskie). Działka numer: 37

Skoczna 4/2, 51-180, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-15
Cena wywołania: 308 126 zł
Cena oszacowania: 462 190 zł

Dom w miejscowości Wrocław, Stabłowicka 86 (dolnośląskie). Działka numer: 39/2

Stabłowicka 86, 54-062, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-06
Cena wywołania: 217 500 zł
Cena oszacowania: 290 000 zł