Dodano dnia: 2022-12-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Księdza Piotra Wawrzyniaka 32/1 (dolnośląskie)

Księdza Piotra Wawrzyniaka 32/1, 53-022, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-02
Sygnatura: KM 670/20
Powierzchnia: 51,19 m2
Cena wywołania: 279 750 zł
Cena oszacowania: 373 000 zł
Wadium: 37 300 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Sylwia Cupał

Kancelaria Komornicza, Aleja Armii Krajowej 4C,  Wrocław,   50-541 Wrocław

tel. 793881681 / fax. 

Sygnatura: KM 670/20

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Sylwia Cupał na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 02.02.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Ks.P.Wawrzyniaka 32/1, 53-022 Wrocław, dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków (adres: ul. Komandorska 16, Wrocław, 50-022 Wrocław) prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Lokal jest jednym z dwóch lokali znajdujących się w budynku przy ul. ks. P. Wawrzyniaka 32. Położony jest na drugiej kondygnacji tj. piętrze budynku. Wejście do lokalu z wewnętrznej klatki schodowej. Według danych zawartych w księdze wieczystej nr WR1K/xxxxxxxx/2 lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Stan ten został również potwierdzony podczas wizji lokalnej. Lokal dwustronny, dobrze doświetlony światłem dziennym. Rozkład lokalu funkcjonalny, bez pokoi przechodnich. Ponadto do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane w przyziemiu budynku. Okładziny ścian: tynki cementowo-wapienne malowane farbą emulsyjną oraz tapety, w kuchni w pasie mokrym – lamperia, w łazience – płytki ceramiczne na niepełnej wysokości oraz tapeta; w przedpokoju – tapeta oraz boazeria drewniana; Sufit: tynki cementowo – wapienne malowane farbą emulsyjną oraz kasetony ze styropianu; Podłogi: w pokojach, kuchni i korytarzu – parkiet drewniany, w łazience – płytki ceramiczne; Stolarka okienna: drewniana; Parapety wewnętrzne: drewniane; Stolarka drzwiowa: drewniana; drzwi wewnętrzne – płycinowe; Urządzenia trwale związane z lokalem wanna i bojler w łazience, umywalka i misa ustępowa, grzejniki żeliwne; Lokal wyposażony jest w następujące instalacje:  wodną z ujęcia miejskiego  kanalizację miejską  energię elektryczną  gazową  telefoniczną Brak centralnego ogrzewania. C.W.U. z podgrzewacza elektrycznego. Dodatkowo do lokalu przynależy część pomieszczeń w przyziemiu – piwnicy.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  09.02.2023 o godzinie: 10.00 .

Suma oszacowania wynosi 373 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 279 750,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 300,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 08105015751000009242856061 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
12.01.2023 10:00 - 10:30

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Sylwia Cupał

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Północna 2/22 (dolnośląskie)

Północna 2/22, 54-105, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-27
Cena wywołania: 217 333 zł
Cena oszacowania: 326 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Murarska 15/6 (dolnośląskie)

Murarska 15/6, 54-135, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-03
Cena wywołania: 265 500 zł
Cena oszacowania: 354 000 zł

Dom w miejscowości Wrocław, Stabłowicka 86 (dolnośląskie). Działka numer: 39/2

Stabłowicka 86, 54-062, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-06
Cena wywołania: 217 500 zł
Cena oszacowania: 290 000 zł