Dodano dnia: 2023-10-19

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Kromera 25/39 (dolnośląskie)

Kromera 25/39, 51-163, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-11
Sygnatura: KM 1729/18
Powierzchnia: 51,50 m²
Cena wywołania: 194 426 zł
Cena oszacowania: 259 235 zł
Wadium: 25 924 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Tomasz Wieczorek

Kancelaria Komornicza, Pl. Teatralny 1, Wrocław, 50-051 Wrocław

tel. 071 788 64 38 / fax. 071 788 64 39

Sygnatura: KM 1729/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Wieczorek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-12-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-040 Wrocław, sala 203, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy al. Kromera 25/39, 51-163 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest ułamkowa część nieruchomości - udział w prawie numer 4 w wysokości 7/10 w lokalu mieszkalnym nr 39 stanowiącym odrębną nieruchomość położonym we Wrocławiu al. Kromera 25 oraz udział związany z własnością lokalu 16/10000. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków nr WR1K/xxxxxxxx/6. Lokal mieszkalny numer 39 o powierzchni 51,50 m², usytuowany na czwartym piętrze w sześciopiętrowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym (działka numer 42/2, obręb Kowale, karta mapy 28). W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. Lokal nadto posiada balkon o powierzchni ok. 4 m². Lokal posiada całą ekspozycję okien północno - zachodnia. Budynek posiada siedem kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną – garaż wielostanowiskowy. Budynek posiada windę. Nieruchomość tą można oglądać w dniu 27-11-2023 r. w godzinach od 11:00 do 11:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Suma oszacowania wynosi 259 235,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 194 426,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 25 923,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP SA III O/WROCŁAW 51 1020 5242 0000 2902 0019 0777.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Wieczorek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Łaciarska 25/5 (dolnośląskie)

Łaciarska 25/5, 50-146, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 421 275 zł
Cena oszacowania: 561 700 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Wrocław, Pałucka 15-15C/ miejsce nr 42, 43 (dolnośląskie)

Pałucka 15-15C/ miejsce nr 42, 43, 54-153, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 75 750 zł
Cena oszacowania: 101 000 zł

Dom w miejscowości Wrocław, Mroźna 4 (dolnośląskie). Działka numer: 14

Mroźna 4, 51-352, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 2 556 000 zł
Cena oszacowania: 2 556 000 zł