Dodano dnia: 2023-08-31

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Kleczkowska 9/6 (dolnośląskie)

Kleczkowska 9/6, 50-227, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-13
Sygnatura: MG KM 750/21
Powierzchnia: 49,90 m²
Cena wywołania: 215 250 zł
Cena oszacowania: 287 000 zł
Wadium: 28 700 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Michał Głowacki

Kancelaria Komornicza, Białowieska 113/5,  Wrocław,   54-234 Wrocław

tel. 71 725 34 74 / fax. 

Sygnatura: MG KM 750/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Fabrycznej Michał Głowacki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13-11-2023 o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-046 Wrocław, sala 201,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ********   położonego przy  Kleczkowska 9/6, 51-227 Wrocław , dla którego    (adres: ul. Komandorska 16, Wrocław,  50-022 Wrocław prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 49,90 m² położony jest na trzecim piętrze pięciopiętrowego budynku wielorodzinnego. W jego skład wchodzą trzy pokoje, kuchnia, łazienka i korytarz. Klatka schodowa z wejściem od ul. Siemieńskiego. Nieruchomość wyposażona jest w sieci infrastruktury technicznej : gazową, wodno-kanalizacyjną, elektryczną. Stan budynku oznaczono jako dobry. Do lokalu przynależy komórka lokatorska znajdująca się w podpiwniczeniu

Suma oszacowania wynosi 287 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 215 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 28 700,00 zł. Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię należy złożyć na konto komornika: ING Bank Śląski 92 1050 1504 1000 0092 2491 0944.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu tygodnia przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Świebodzka 5, Wrocław, 50-046 Wrocław można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
06.11.2023 11:00 - 11:20

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Głowacki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Jedności Narodowej 159/15 (dolnośląskie)

Jedności Narodowej 159/15, 50-303, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 328 500 zł
Cena oszacowania: 438 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Legnicka 94/5 (dolnośląskie)

Legnicka 94/5, 54-206, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-09
Cena wywołania: 280 500 zł
Cena oszacowania: 374 000 zł