Dodano dnia: 2023-10-26

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Jaworowa 37/3 (dolnośląskie)

Jaworowa 37/3, 52-122, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-01-12
Sygnatura: Km 618/21
Powierzchnia: 275,5000 M2
Cena wywołania: 1 133 250 zł
Cena oszacowania: 1 511 000 zł
Wadium: 151 100 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Damian Adamczyk

Kancelaria Komornicza, Al. Armii Krajowej 8c, Wrocław, 50-541 Wrocław

tel. 718890098 / fax.

Sygnatura: Km 618/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Damian Adamczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-01-2024 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, sala 137, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy al. Jaworowa 37/3, 52-122 Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
OPIS BUDYNKU: Budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolno stojący (tzw. willa miejska). trzylokalowy, o trzech kondygnacjach nadziemnych (przyziemie, wysoki parter, piętro), z poddaszem użytkowym, o murowanej konstrukcji ścian, z dachem wielospadowym z lukarnami, o murowanej konstrukcji ścian, karpiówką, ułożoną podwójnie w koronkę. Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia jako willa miejska. OPIS LOKALU: Lokal trzypoziomowy, usytuowany na wysokim parterze. piętrze i poddaszu, z czterostronną ekspozycją okien. Lokal składa się z połączonych schodami: dwóch korytarzy (na piętrze); trzech pokoi, kuchni, dwóch łazienek, garderoby, pomieszczenia gospodarczego, korytarza i antresoli (na poddaszu). Do lokalu przylegają ponadto cztery balkony na piętrze. Struktura lokalu niekorzystna - lokal wielopoziomowy, kształt pomieszczeń korzystny - regularny. Powierzchnia lokalu wynosi 275,50 m2. Wysokość zróżnicowana: na parterze i piętrze od 3,10 m do 3,20 m, na poddaszu zróżnicowana ze względu na występowania skośnych sufitów i antresoli. Wyposażenie instalacyjne lokalu: instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, CWU i Co zasilanie z pieca gazowego dwufunkcyjnego, instalacja CWU wspomagana elektrycznym podgrzewaczem wody marki ELPROM, ponadto instalacja CO wspomagana przenośnymi grzejnikami elektrycznymi, instalacja gazowa oraz teletechniczna. Stan techniczny i standard wykończenia lokalu: niski.

Suma oszacowania wynosi 1 511 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 133 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 151 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo przelewem na rachunek bankowy komornika w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 12105015751000009239842199.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A. o nr: 12 1050 1575 1000 0092 3984 2199.

 

Komornik Sądowy

Damian Adamczyk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Łaciarska 25/5 (dolnośląskie)

Łaciarska 25/5, 50-146, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 421 275 zł
Cena oszacowania: 561 700 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Wrocław, Komuny Paryskiej 33/1A (dolnośląskie)

Komuny Paryskiej 33/1A, 50-451, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-27
Cena wywołania: 164 250 zł
Cena oszacowania: 219 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Wrocław, Pałucka 15-15C/ miejsce nr 42, 43 (dolnośląskie)

Pałucka 15-15C/ miejsce nr 42, 43, 54-153, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 75 750 zł
Cena oszacowania: 101 000 zł