Dodano dnia: 2023-01-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Hallera 159/6 (dolnośląskie)

Hallera 159/6, 53-201, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-30
Sygnatura: KM 251/19
Powierzchnia: 94,41 m2
Cena wywołania: 477 000 zł
Cena oszacowania: 636 000 zł
Wadium: 63 600 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Tomasz Wieczorek

Kancelaria Komornicza, Pl. Teatralny 1, Wrocław, 50-051 Wrocław

tel. 071 788 64 38 / fax. 071 788 64 39

Sygnatura: KM 251/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Wieczorek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-01-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-040 Wrocław, pokój 212, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: **** ******** położonego przy al. Hallera 159/6, 53-201 M. Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 6 stanowiący odrębną nieruchomość, położony we Wrocławiu przy al. Hallera 159 oraz udział związany z własnością lokalu w wysokości 2353/10000. Lokal dwupoziomowy, usytuowany na IV i V-tej kondygnacji budynku mieszkalno-usługowego, wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego. Lokal składa się z 4 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, w.c., 2 przedpokoi i posiada pomieszczenie przynależne - komórkę nr 5. Powierzchnia użytkowa lokalu 94,41 m², powierzchnia komórki 1,59 m². Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/xxxxxxxx/6 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość tą można oglądać w dniu 13-01-2023 r. w godzinach od 11:30 do 12:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Suma oszacowania wynosi 636 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 477 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA III O/WROCŁAW 51 1020 5242 0000 2902 0019 0777.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Wieczorek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Armii Krajowej 30/9 (dolnośląskie)

Armii Krajowej 30/9, 50-541, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-16
e-licytacja
Cena wywołania: 209 625 zł
Cena oszacowania: 279 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Hutnicza 4/3 (dolnośląskie)

Hutnicza 4/3, 54-139, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-17
Cena wywołania: 219 601 zł
Cena oszacowania: 292 802 zł

Nieruchomość w miejscowości Wrocław, Krzemieniecka (dolnośląskie)

Krzemieniecka, 54-613, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-27
Cena wywołania: 1 870 650 zł
Cena oszacowania: 2 494 200 zł