Dodano dnia: 2023-11-07

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Długa 16B/35 (dolnośląskie)

Długa 16B/35, 53-658, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-15
Sygnatura: GKM 16/21
Powierzchnia: 58,78 m2
Cena wywołania: 552 750 zł
Cena oszacowania: 737 000 zł
Wadium: 73 700 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Śródmieścia

Wojciech Mielnik

Kancelaria Komornicza, Tęczowa 10,  Wrocław,   53-602 Wrocław

tel. 71 7127123 / fax. komornik-wroclaw.org.pl

Sygnatura: GKM 16/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKM 16/21 w dniu 15-12-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, sala 57, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest *****  położonego przy  Długa 16B/35, 53-658 Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział IV Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Komandorska 16, Wrocław, 50-022 Wrocław)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Wojciech Mielnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-12-2023r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 57 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej położona we Wrocławiu, przy ul. Długiej 16B składająca się z lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 35, położonego na I piętrze budynku wielorodzinnego z częścią usługową o powierzchni użytkowej 58,78 m2 oraz udziału w prawie własności działki nr 12, AM-5, obręb Stare Miasto o powierzchni 5.147 m2 i w częściach wspólnych budynku, wynoszącego 39/10.000 części. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą 2 pokoje, kuchnia, łazienka wraz z WC oraz przedpokój. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/xxxxxxxx/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z usługami, ul. Długa 16 A-C oraz działka nr 12, AM-5, obręb Stare Miasto została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/xxxxxxxx/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. należącego do dłużnika **** ******** położonego: 53-658 Wrocław, Długa 16b/35, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/xxxxxxxx/2 Suma oszacowania wynosi 737 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 552 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: mBank SA O. Korporacyjny Wrocław 64 11401140 0000 2902 3100 1001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dniu 12-12-2023r. od godz.11:00 do godz.11:15 można oglądać w/w nieruchomość. W terminie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Suma oszacowania wynosi 737 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 552 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 73 700,00 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Podwale 30, Wrocław, 50-040 Wrocław można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
12.12.2023 11:00 - 11:15


 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BRE O. Korporacyjny Wrocław 64 1140 1140 0000 2902 3100 1001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Wojciech Mielnik

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Aleja Jana Matejki 17/15 (dolnośląskie)

Aleja Jana Matejki 17/15, 50-333, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 274 125 zł
Cena oszacowania: 365 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Łaciarska 25/5 (dolnośląskie)

Łaciarska 25/5, 50-146, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 421 275 zł
Cena oszacowania: 561 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Jaworowa 37/3 (dolnośląskie)

Jaworowa 37/3, 52-122, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 1 133 250 zł
Cena oszacowania: 1 511 000 zł