Dodano dnia: 2022-07-18

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Cukrowa 13d/16 (dolnośląskie)

Cukrowa 13d/16, 52-316, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-01
Sygnatura:  Km 85/22
Powierzchnia: 49,46 m2
Cena wywołania: 267 750 zł
Cena oszacowania: 357 000 zł
Wadium: 35 700 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Wojciech Opielewicz

Kancelaria Komornicza, Lelewela 6a,  Wrocław,   53-505 Wrocław

tel. 713425915 / fax. 713425915

Sygnatura: Km 85/22

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-09-2022 o godz. 10:00  pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 129,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest *************  położonego przy  ul. Cukrowa 13D/16, 53-316 Wrocław , dla którego  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Komandorska 16, Wrocław, 50-022 Wrocław)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Jest to lokal mieszkalny usytuowany na 4 kondygnacji budynku dwuklatkowego, budynek jest całkowicie podpiwniczony, z dachem w części płaskim krytym papą, w częsci ze skosami krytymi dachówką. Obiekt w zabudowie wolnostojącej. Nieruchmość wyposażona w sieci infrastruktury technicznej: wodno-kanalizacyjną, elektryczną. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej wg KW 49,46 mkw, w jego skład wchodzą dwa pokoje, w tym jeden połączony z przedpokojem, kuchnia i łazienka z wc. Zgodnie z treścią KW WR1K/0011956/8 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej , na której posadowiony jest budynek, w którym mieści się sprzedawany lokal, każdoczesnemu włascicielowi lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Cukrowej 13d we Wrocławiu przysługuje prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 17 w wielostanowiskowym parkingu podziemnym - klatka nr 13d. WR1K/xxxxxxxx/5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 50/10000 posiadającej założoną księgę wieczystą w IV Wydz. Ksiąg Wieczystych SR we Wrocławiu o nr WR1K/xxxxxxxx/8

Suma oszacowania wynosi 357 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 267 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK PEKAO S.A. 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Podwale 30, Wrocław, 50-040  Wrocław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Wojciech Opielewicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Wrocław, Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 15 (dolnośląskie)

Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 15, 50-376, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-08-26
Cena wywołania: 345 000 zł
Cena oszacowania: 460 000 zł

Dom w miejscowości Wrocław, Żółta 14 (dolnośląskie). Działki numer: 56/1, 48/10

Żółta 14, 54-043, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-06
Cena wywołania: 746 250 zł
Cena oszacowania: 995 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Antonia Vivaldiego 74/12 (dolnośląskie)

Antonia Vivaldiego 74/12, 53-124, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-16
Cena wywołania: 315 000 zł
Cena oszacowania: 420 000 zł