Dodano dnia: 2022-12-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Balonowa 1/1 (dolnośląskie)

Balonowa 1/1, 54-129, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-01
Sygnatura: KM 759/11
Powierzchnia: 59,1 m2
Cena wywołania: 363 000 zł
Cena oszacowania: 484 000 zł
Wadium: 48 400 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Tomasz Kinastowski

Kancelaria Komornicza, pl. Legionów 17, Wrocław, 50-047 Wrocław

tel. 713433355 / fax. 713433355

Sygnatura: KM 759/11

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Kinastowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-02-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-047 Wrocław, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Balonowa 1/1, 54-129 M. Wrocław. Dla lokalu nie jest wyodrębniona księga wieczysta.
Opis nieruchomości:
Lokal o pow. 59,1mkw. składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 484 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 363 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 400,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O./Wrocław.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Tomasz Kinastowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Północna 2/22 (dolnośląskie)

Północna 2/22, 54-105, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-27
Cena wywołania: 217 333 zł
Cena oszacowania: 326 000 zł

Dom w miejscowości Wrocław, Stabłowicka 86 (dolnośląskie). Działka numer: 39/2

Stabłowicka 86, 54-062, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-06
Cena wywołania: 217 500 zł
Cena oszacowania: 290 000 zł

Dom w miejscowości Wrocław, Czekoladowa 74A (dolnośląskie). Działka numer: 24/1

Czekoladowa 74A, 52-326, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-17
Cena wywołania: 226 350 zł
Cena oszacowania: 564 000 zł