Dodano dnia: 2023-08-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Bajana 13/12 (dolnośląskie)

Bajana 13/12, 54-129, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-22
Sygnatura: GKM 7/23
Powierzchnia: 52,60 m2
Cena wywołania: 202 024 zł
Cena oszacowania: 269 365 zł
Wadium: 26 937 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Tomasz Wieczorek

Kancelaria Komornicza, Pl. Teatralny 1, Wrocław, 50-051 Wrocław

tel. 071 788 64 38 / fax. 071 788 64 39

Sygnatura: GKM 7/23

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Wieczorek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-040 Wrocław, sala 103, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Bajana 13/12, 54-129 M. Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest ułamkowa część nieruchomości - udział w prawie nr 2 w wysokości 1/2 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość oraz udział związany z własnością lokalu w wys. 126/10000, położona w miejscowości: Wrocław, ul. Bajana 13/12. Lokal o powierzchni użytkowej 52,60 m² wraz z piwnicą jako pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 3,40 m² usytuowany na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W skład lokalu wchodzą dwa pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka z WC oraz przedpokój. Lokal posiada balkon. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/xxxxxxxx/0 w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków. Nieruchomość tą można oglądać w dniu 01-09-2023 r. w godzinach od 11:00 do 11:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Suma oszacowania wynosi 269 365,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 202 023,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 26 936,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP SA III O/WROCŁAW 51 1020 5242 0000 2902 0019 0777.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Wieczorek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Legnicka 94/5 (dolnośląskie)

Legnicka 94/5, 54-206, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-09
Cena wywołania: 280 500 zł
Cena oszacowania: 374 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Kleczkowska 9/6 (dolnośląskie)

Kleczkowska 9/6, 50-227, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-13
Cena wywołania: 215 250 zł
Cena oszacowania: 287 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Jedności Narodowej 159/15 (dolnośląskie)

Jedności Narodowej 159/15, 50-303, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 328 500 zł
Cena oszacowania: 438 000 zł