Dodano dnia: 2022-11-23

Mieszkanie w miejscowości Włocławek, Matejki 9/34 (kujawsko-pomorskie)

Matejki 9/34, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-20
Sygnatura: Km 16/21 i inne
Powierzchnia: 48,60 m2
Cena wywołania: 102 933 zł
Cena oszacowania: 154 400 zł
Wadium: 15 440 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Michał Walas

Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21A,  Włocławek,   87-800 Włocławek

tel. 542312910 / fax. www.komornikwloclawek.pl

Sygnatura: Km 16/21 i inne

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  we Włocławku Michał Walas na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 20.01.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Matejki 9/34, 87-800 Włocławek, dla którego Sąd Rejonowy we Włocławku (adres: ul. Kilińskiego 20, Włocławek, 87-800 Włocławek)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/xxxxxxxx/6.

Opis nieruchomości:
udział 4/5 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość o pow. 48,60 m kw, wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym w piwnicy budynku o pow. 2,90 m kw. Lokal usytuowany jest na V piętrze w budynku jedenastopiętrowym

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  27.01.2023 o godzinie: 12.00 .

Suma oszacowania wynosi 154 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 102 933,33 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 440,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 77 1540 1069 2001 8718 2692 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Michał Walas

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Włocławek, Noakowskiego 55/52 (kujawsko-pomorskie)

Noakowskiego 55/52, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 141 188 zł
Cena oszacowania: 188 251 zł

Grunt w miejscowości Włocławek, Komunalna (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 23/18

Komunalna, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 92 929 zł
Cena oszacowania: 123 906 zł

Mieszkanie w miejscowości Włocławek, Wieniecka 12/57 (kujawsko-pomorskie)

Wieniecka 12/57, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 139 800 zł
Cena oszacowania: 186 400 zł