Dodano dnia: 2024-03-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Witnica, Kostrzyńska 36/3 (lubuskie)

Kostrzyńska 36/3, 66-460, Witnica, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-25
Sygnatura: KM 44/23
Powierzchnia: 60,2900 M2
Cena wywołania: 153 000 zł
Cena oszacowania: 204 000 zł
Wadium: 20 400 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Gorzowie Wielkopolskim

Kajetan Rystał

Kancelaria Komornicza, ul. bp. Wilhelma Pluty 5,  Gorzów Wielkopolski,   66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 880 00 03 / fax. 95 880 00 04

Sygnatura: KM 44/23

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Kajetan Rystał Kancelaria Komornicza nr X w Gorzowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 44/23 w dniu: 25.04.2024 o godzinie: 12:15 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- lokalu mieszkalnego położonego przy  Kostrzyńska 36/3, 66-460 Witnica, dla którego SĄD REJONOWY GORZÓW WIELKOPOLSKI VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.   , GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/xxxxxxxx/7.

 

Suma oszacowania wynosi 204 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 000,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 12:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 20 400,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 30160014621889371610000003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  02.05.2024 o godzinie: 12:15. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Kajetan Rystał

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Zielona Góra, Francuska 8/34 (lubuskie)

Francuska 8/34, 65-140, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-14
Cena wywołania: 111 150 zł
Cena oszacowania: 148 200 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Zielona Góra, Sulechowska (lubuskie)

Sulechowska, 65-024, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-06-07
Cena wywołania: 2 839 200 zł
Cena oszacowania: 3 785 600 zł

Grunt w miejscowości Sycowice, Sycowice (lubuskie). Działka numer: 15/11

Sycowice, 66-112, Sycowice, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-07
Cena wywołania: 149 250 zł
Cena oszacowania: 199 000 zł