Dodano dnia: 2022-12-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Wejherowo, Sobieskiego 350 A/4 (pomorskie)

Sobieskiego 350 A/4, 84-200, Wejherowo, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-01
Sygnatura: Km 4634/21
Powierzchnia: 30,60 m2
Cena wywołania: 190 500 zł
Cena oszacowania: 254 000 zł
Wadium: 25 400 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Adam Grzona

Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 221, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 572 37 64 / fax. 58 572 37 64

Sygnatura: Km 4634/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Adam Grzona na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-02-2023 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie z siedzibą przy Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: ********** położonej przy Sobieskiego 350 A/4, 84-200 Wejherowo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/xxxxxxxx/9
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny obejmuje: pokój z kuchnią, pokój, łazienkę o łącznej powierzchni 30,60 m2. Do przedmiotowego lokalu przysługuje udział związany z własnością lokalu 328/100000 – KW GD1W/xxxxxxxx/0. LINK DO OPERATU: https://drive.google.com/file/d/10vqnyjYqJbjNzjyNF8wJD89KlxAqsXAf/view

Suma oszacowania wynosi 254 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 190 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 400,00 zł. Rękojmia powinna być uiszczona na rachunek bankowy Komornika Sądowego 83 1020 1811 0000 0602 0205 5184.  

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania przedmiotwej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wejherowie mieszczącym się pod adresem: Wniebowstąpienia 4, Wejherowo, 84-200 Wejherowo od godz. 09:00 do godz. 15:00.

Ponadto informuję, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Wejherowie Adm.-0100-80/19 protokół opisu i oszacowania przedmiotwej nieruchomości przed terminem licytacji będzie można przeglądać w czytelni akt po uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Sekretariatu Sekcji do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Adam Grzona

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wejherowo, Jana III Sobieskiego 354/24 (pomorskie)

Jana III Sobieskiego 354/24, 84-200, Wejherowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-09
Cena wywołania: 312 675 zł
Cena oszacowania: 416 900 zł

Dom w miejscowości Wejherowo, Marii Konopnickiej 36 (pomorskie). Działka numer: 255

Marii Konopnickiej 36, 84-200, Wejherowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-23
Cena wywołania: 264 000 zł
Cena oszacowania: 352 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Wejherowo, Generała Władysława Sikorskiego 160b/49 (pomorskie)

Generała Władysława Sikorskiego 160b/49, 84-200, Wejherowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-17
Cena wywołania: 206 250 zł
Cena oszacowania: 275 000 zł