Dodano dnia: 2023-08-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Tyszkiewicza 14/24/62 (mazowieckie)

Tyszkiewicza 14/24/62, 01-181, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-19
Sygnatura: KM 806/20
Powierzchnia: 47,20 m2
Cena wywołania: 375 000 zł
Cena oszacowania: 500 000 zł
Wadium: 50 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy-Woli

Paweł Zając

Kancelaria Komornicza, Goleszowska 3A,  Warszawa,   01-249 Warszawa

tel. 226372078 / fax. 226372077

Sygnatura: KM 806/20OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Paweł Zając Kancelaria Komornicza nr XXIV w Warszawie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 806/20 w dniu 19-09-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z siedzibą przy inż. Antoniego Kocjana 3, 01-473 Warszawa, sala 11, bud.B, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest ****************  położonego przy  Tyszkiewicza 14/24/62, 01-181 Warszawa, dla którego  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,20 m2, który składa się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z wc. Brak balkonu. Lokal mieszkalny położony jest na piątym (ostatnim) piętrze budynku z 1956 r. wyposażonego w windę. W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 3870/22).

Suma oszacowania wynosi 500 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 375 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 50 000,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli ul. inż. Antoniego Kocjana 3, 01-473  Warszawa. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP 63 1020 1185 0000 4502 0267 3572.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Paweł Zając

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Górczewska 222 (mazowieckie)

Górczewska 222, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 19 184 zł
Cena oszacowania: 25 578 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Barska 11/13/33 (mazowieckie)

Barska 11/13/33, 02-315, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-25
e-licytacja
Cena wywołania: 421 699 zł
Cena oszacowania: 562 266 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Górczewska 222/Garaż (mazowieckie)

Górczewska 222/Garaż, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 19 183 zł
Cena oszacowania: 25 578 zł