Dodano dnia: 2024-03-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Turmoncka 17/27 (mazowieckie)

Turmoncka 17/27, 03-254, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-24
Sygnatura: Km 1372/22, Km 2197/22
Powierzchnia: 47,50 m2
Cena wywołania: 49 416 zł
Cena oszacowania: 65 888 zł
Wadium: 6 589 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Jerzy Bojanowski, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie   Km 1372/22, Km 2197/22 w dniu w dniu 24-04-2024 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę pod adresem ul.Terespolska 15a, 03-813 Warszawa w sali nr  205, odbędzie się  pierwsza licytacja    udziału wynoszącego 1/8 części  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość  położonego  pod adresem: 03-254 Warszawa, Turmoncka 17/27, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiag Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze WA3M/xxxxxxxx/4  o powierzchni użytkowej 47,50 m2, będącego  własnością dłużnika: ***********.

Suma oszacowania udziału wynosi 65 888,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 49 416,00 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: VII Co 2067/22).

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 6 589,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
PKO BP S.A. O/Warszawa 09 10201026 0000 1202 0379 7057

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 Komornik Sądowy
Jerzy Bojanowski  
 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Lucerny 93/79 (mazowieckie)

Lucerny 93/79, 04-687, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-06-13
Cena wywołania: 7 111 zł
Cena oszacowania: 10 667 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Jana Kasprowicza 90/2 (mazowieckie)

Jana Kasprowicza 90/2, 01-949, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-30
e-licytacja
Cena wywołania: 102 750 zł
Cena oszacowania: 137 000 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Trakt Lubelski 16 (mazowieckie). Działki numer: 35, 16/1, 16/2, 38

Trakt Lubelski 16, 04-870, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-23
e-licytacja
Cena wywołania: 2 398 750 zł
Cena oszacowania: 3 198 334 zł