Dodano dnia: 2023-08-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Puławska 30/29 (mazowieckie)

Puławska 30/29, 02-512, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-25
Powierzchnia: 32,67 m2
Cena wywołania: 178 875 zł
Cena oszacowania: 238 500 zł
Wadium: 23 850 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Małgorzata Kulik Kancelaria Komornicza nr XIV w Warszawie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KMP 6/22 w dniu 25 września 2023 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa, sala 208, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 29 stanowiącego odrębną nieruchomość należącego do *************położonego przy Puławskiej 30 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: Aleja Solidarności 58,Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/xxxxxxxx/8.
Z prawem własności lokalu związany jest udział w działce gruntu oraz we wspólnych częściach i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, który to wynosi 3267/189467. Lokal nr 29 znajduje się na 5 piętrze i ma powierzchnię 32,67 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, w tym jeden z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki z wc. Lokal nie posiada balkonu i komórki lokatorskiej.
Suma oszacowania wynosi 238 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 178 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 23 850,00 zł.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, ul. Ogrodowa51A, 00-873 Warszawa.
Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 17 1600 1462 1878 6695 8000 0001.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Warszawa, Parowcowa 27 (mazowieckie). Działka numer: 39

Parowcowa 27, 02-440, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 157 902 zł
Cena oszacowania: 210 536 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Aleja Wyścigowa 4B/34 (mazowieckie)

Aleja Wyścigowa 4B/34, 02-681, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-18
e-licytacja
Cena wywołania: 565 983 zł
Cena oszacowania: 754 645 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Czerwonych Maków 5/42 (mazowieckie)

Czerwonych Maków 5/42, 01-473, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-04
e-licytacja
Cena wywołania: 562 500 zł
Cena oszacowania: 750 000 zł