Dodano dnia: 2023-08-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Poetów 10E/22 (mazowieckie)

Poetów 10E/22, 03-147, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Sygnatura: Km 144/20
Powierzchnia: 91,51m2
Cena wywołania: 574 125 zł
Cena oszacowania: 765 500 zł
Wadium: 76 550 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Północ

Renata Delert

Kancelaria Komornicza, Lęborska 8,  warszawa,   03-443 Warszawa

tel. 22 4012276 / fax. 22 4012276

Sygnatura: Km 144/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Renata Delert podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 144/20 w dniu: 13.09.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- lokalu mieszkalnego, którego    właścicielami są ************ położonego przy  ul. Poetów 10E/22, 03-147 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z 4 pokoi, aneksu kuchennego, przedpokoju z łazienką o łacznej powierzchni 91,51m2, położony na 3 kondygnacji w bloku wielorodzinnym wraz z udziałem 100/31200 w nieruchomości wspólnej (protokół opisu i oszacowania w galerii zdjęć) - licytacja prowadzona przez Zastępcę Komornika Sądowego Renaty Delert Krzysztofa Kokoszko

 

Suma oszacowania wynosi 765 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 574 125,00 zł.  

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
29.08.2023 - 12.09.2023 09:00 - 15:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 76 550,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 06 1500 2080 1220 8000 0388 0000 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  20.09.2023 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Renata Delert

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Zagójska 2/4/68 (mazowieckie)

Zagójska 2/4/68, 04-101, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-11
Cena wywołania: 286 500 zł
Cena oszacowania: 382 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Górczewska 222 (mazowieckie)

Górczewska 222, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 19 184 zł
Cena oszacowania: 25 578 zł

Nieruchomość w miejscowości Warszawa, Estrady 41A (mazowieckie)

Estrady 41A, 01-932, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-04
Cena wywołania: 177 750 zł
Cena oszacowania: 237 000 zł