Dodano dnia: 2023-08-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Odkryta 35/60 (mazowieckie)

Odkryta 35/60, 03-140, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: KM 453/20
Powierzchnia: 50,40 m2
Cena wywołania: 306 000 zł
Cena oszacowania: 408 000 zł
Wadium: 40 800 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Północ

Wawrzyniec Bielecki

Kancelaria Komornicza, Światowida 58/7,  Warszawa,   03-144 Warszawa

tel. 22 4164706 / fax. 

Sygnatura: KM 453/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Wawrzyniec Bielecki Kancelaria Komornicza nr III w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 453/20 w dniu: 14.09.2023 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- lokalu mieszkalnego, którego    właścicielami są  ************* położonego przy  ul. Odkryta 35/60, 03-140 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
Lokal o pow. użytkowej 50,40 m2, usytuowanym w budynku wielorodzinnym położonym w Warszawie, w dzielnicy Białołęka przy ul. Odkrytej 35. na parterze (I kondygnacja). Budynek mieszkalny wielorodzinny oddany do użytku w 2000 roku, wybudowany w technologii tradycyjnej, znajduje się w nim 60 samodzielnych lokali mieszkalnych, 6 kondygnacji nadziemnych. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC.

 

Suma oszacowania wynosi 408 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 306 000,00 zł.  

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
31.08.2023 18:00 - 20:00
01.09.2023 18:00 - 20:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 40 800,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 50 1050 1025 1000 0092 3947 9273 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  21.09.2023 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Wawrzyniec Bielecki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Warszawa, Elsterska 7 (mazowieckie). Działka numer: 75

Elsterska 7, 03-907, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-11-27
Cena wywołania: 2 369 250 zł
Cena oszacowania: 3 159 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Grzymalitów 11/23 (mazowieckie)

Grzymalitów 11/23, 03-141, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-06
e-licytacja
Cena wywołania: 292 425 zł
Cena oszacowania: 389 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Magnacka 5/80 (mazowieckie)

Magnacka 5/80, 02-496, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-11
e-licytacja
Cena wywołania: 535 200 zł
Cena oszacowania: 713 600 zł