Dodano dnia: 2022-09-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Mordechaja Anielewicza 34/67 (mazowieckie)

Mordechaja Anielewicza 34/67, 01-052, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-25
Sygnatura: Km 592/19
Powierzchnia: 33,62 m2
Cena wywołania: 165 800 zł
Cena oszacowania: 221 067 zł
Wadium: 22 107 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli

Anna Kuniczuk-Mieczkowska

Kancelaria Komornicza, Dzielna 64, Warszawa, 01-029 Warszawa

tel. 22 114-30-99 / fax.

Sygnatura: Km 592/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Anna Kuniczuk-Mieczkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-11-2022 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z siedzibą przy Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pokój 152 bud.C, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul.Mordechaja Anielewicza 34/67, 01-052 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
udział wynoszący 2/3 części nieruchomości położonej pod adresem: 01-052 Warszawa, ul. Mordechaja Anielewicza 34/67, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/xxxxxxxx/4, tj. lokalu mieszkalnego o powierzchni 33,62 m2

Suma oszacowania wynosi 221 067,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 800,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 106,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 08 1020 1013 0000 0402 0394 0863.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli przy ul. Kocjana Antoniego 3 protokół opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Anna Kuniczuk-Mieczkowska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Rydygiera 13/181 (mazowieckie)

Rydygiera 13/181, 01-793, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 618 750 zł
Cena oszacowania: 825 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Warszawa, Przydrożna 68, 68A (mazowieckie)

Przydrożna 68, 68A, 03-253, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 223 244 zł
Cena oszacowania: 334 866 zł

Nieruchomość w miejscowości Warszawa, Korzystna 9 (mazowieckie)

Korzystna 9, 03-626, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-27
Cena wywołania: 397 666 zł
Cena oszacowania: 596 500 zł