Dodano dnia: 2023-08-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Mikołajska 38/9b (mazowieckie)

Mikołajska 38/9b, 02-455, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-15
Sygnatura: Km 2060/20
Powierzchnia: 95,97 m2
Cena wywołania: 746 400 zł
Cena oszacowania: 995 200 zł
Wadium: 99 520 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla m. st. Warszawy

Adrian Juszczyński

Kancelaria Komornicza, Białobrzeska 15,  Warszawa,   02-370 Warszawa

tel. (22) 846-85-85 / fax. (22) 846-85-85

Sygnatura: Km 2060/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2060/20 w dniu: 15.11.2023 o godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- lokalu mieszkalnego położonego przy  ul. Mikołajska 38/9B, 02-455 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/xxxxxxxx/0.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 9B, o powierzchni użytkowej 95,97 m2, usytuowany jest na III kondygnacji budynku. Lokal składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, 2 sypialni, 2 łazienek, przedpokoju oraz schowka. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i domofonową. Do lokalu przynależy komórka nr 22 o pow. 3,37 m2. Właścicielom lokalu przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych nr 14 i nr 20 usytuowanych w budynku przy ulicy Mikołajskiej nr 38 w Warszawie.

 

Suma oszacowania wynosi 995 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 746 400,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 99 520,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 49 1020 4900 0000 8902 3047 3756 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  22.11.2023 o godzinie: 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Adrian Juszczyński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Warszawa, Oleńki 1G (mazowieckie). Działki numer: 56/6, 56/7

Oleńki 1G, 03-289, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 1 281 595 zł
Cena oszacowania: 1 922 392 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Garwolińska 14/5 (mazowieckie)

Garwolińska 14/5, 04-348, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 150 263 zł
Cena oszacowania: 200 350 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Łowicka 50/28 (mazowieckie)

Łowicka 50/28, 02-531, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
e-licytacja
Cena wywołania: 1 044 600 zł
Cena oszacowania: 1 392 800 zł