Dodano dnia: 2023-08-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Klimczaka 16/23 (mazowieckie)

Klimczaka 16/23, 02-797, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-18
Sygnatura: Km 4337/22
Powierzchnia: 45,42m2
Cena wywołania: 495 000 zł
Cena oszacowania: 660 000 zł
Wadium: 66 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy-Mokotowa

Marcin Pieńkos

Kancelaria Komornicza, Cybernetyki 13,  Warszawa,   02-677 Warszawa

tel. 228422728 / fax. 228422558

Sygnatura: Km 4337/22

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Marcin Pieńkos podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 4337/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - lokalu mieszkalnego położonego przy  Klimczaka 16/23, 02-797 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/xxxxxxxx/1.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Klimczaka 16 w Warszawie, na terenie dzielnicy Wilanów. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 45,42m2. Wg rzutu i księgi wieczystej składa się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z wc i hallu. Przylega do niego balkon o powierzchni ok. 5,67 m2. Mieszkanie położone jest na trzeciej kondygnacji budynku wyposażonego w windę, wzniesionego około 2013-2014 roku.

 

Suma oszacowania wynosi 660 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 495 000,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 66 000,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 72 1160 2202 0000 0001 3125 7871 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 18.09.2023 o godzinie: 10.00  a zakończy się w dniu 25.09.2023 o godzinie: 10.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Marcin Pieńkos

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Warszawa, Parowcowa 27 (mazowieckie). Działka numer: 39

Parowcowa 27, 02-440, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 157 902 zł
Cena oszacowania: 210 536 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Aleja Wyścigowa 4B/34 (mazowieckie)

Aleja Wyścigowa 4B/34, 02-681, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-18
e-licytacja
Cena wywołania: 565 983 zł
Cena oszacowania: 754 645 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Ząbkowska 18/39 (mazowieckie)

Ząbkowska 18/39, 03-735, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-12
e-licytacja
Cena wywołania: 702 075 zł
Cena oszacowania: 936 100 zł