Dodano dnia: 2023-08-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Hanki Czaki 2/29 (mazowieckie)

Hanki Czaki 2/29, 01-588, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-26
Sygnatura: Km 705/21
Cena wywołania: 340 275 zł
Cena oszacowania: 453 700 zł
Wadium: 45 370 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy-Żoliborza

Beata Rusin

Kancelaria Komornicza, Przy Agorze 28 lok. U8,  Warszawa,   01-930 Warszawa

tel.  22 6970061 / fax. 228643879

Sygnatura: Km 705/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Beata Rusin na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 705/21 w dniu 26-09-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-473 Warszawa, sala 1152, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest ***********   położonego przy  Hanki Czaki 2/39, 01-588 Warszawa, dla którego  SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  Hanki Czaki 2/39, Warszawa, 01-588 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 453 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 340 275,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 45 370,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza ul. Kocjana3, 01-473  Warszawa . 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PEKAO O. w Warszawie 43 1240 6074 1111 0010 4704 2981.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Beata Rusin

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Warszawa, Parowcowa 27 (mazowieckie). Działka numer: 39

Parowcowa 27, 02-440, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 157 902 zł
Cena oszacowania: 210 536 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Górczewska 222/Garaż (mazowieckie)

Górczewska 222/Garaż, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 19 183 zł
Cena oszacowania: 25 578 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Zagójska 2/4/68 (mazowieckie)

Zagójska 2/4/68, 04-101, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-11
Cena wywołania: 286 500 zł
Cena oszacowania: 382 000 zł