Dodano dnia: 2024-02-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Gołuchowska 11/21A (mazowieckie)

Gołuchowska 11/21A, 01-485, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-25
Sygnatura: GKm 152/19
Powierzchnia: 75,18 m2
Cena wywołania: 75 000 zł
Cena oszacowania: 100 000 zł
Wadium: 10 000 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli

Anna Kuniczuk-Mieczkowska

Kancelaria Komornicza, Dzielna 64, Warszawa, 01-029 Warszawa

tel. 22 114-30-99 / fax.

Sygnatura: GKm 152/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Anna Kuniczuk-Mieczkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2024 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z siedzibą przy Kocjana 3, 01-473 Warszawa, sala 36 bud.C, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul.Gołuchowska 11/21a, 01-485 Warszawa, dla której (brak założonej księgi wieczystej) prowadzi księgę wieczystą o numerze brak.
Opis nieruchomości:
udział wynoszący 1/6 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 01-485 Warszawa, Gołuchowska 11/21a, będącego w zasobach Spółdzielni Mieszaniowej WOLA (adres spółdzielni:ul.Powstańców Śląskich 104/227, 01-466 Warszawa) - brak założonej księgi wieczystej,( łączny metraż lokalu 75,18 m.kw. )( sygn. nadzoru Sądu I Co 2338/22)

Suma oszacowania wynosi 100 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 10 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP S.A. 08 1020 1013 0000 0402 0394 0863.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli przy ul. Kocjana Antoniego 3 protokół opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Anna Kuniczuk-Mieczkowska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Warszawa, Warszawa (mazowieckie). Działka numer: 36

Warszawa, 02-998, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-05-29
e-licytacja
Cena wywołania: 1 065 933 zł
Cena oszacowania: 1 598 900 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Sarmacka 18/miejsce postojowe nr 220 (mazowieckie)

Sarmacka 18/miejsce postojowe nr 220, 02-972, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-05-28
Cena wywołania: 26 384 zł
Cena oszacowania: 35 178 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Filtrowa 71A/2 (mazowieckie)

Filtrowa 71A/2, 02-055, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-29
e-licytacja
Cena wywołania: 497 821 zł
Cena oszacowania: 746 732 zł