Dodano dnia: 2023-11-02

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 21/1 (mazowieckie)

Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 21/1, 03-982, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-14
Sygnatura: GKm 30/21
Powierzchnia: 66,94 m2
Cena wywołania: 259 240 zł
Cena oszacowania: 388 860 zł
Wadium: 38 886 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe

Maria Brzezicka

Kancelaria Komornicza, Wandy 11A,  Warszawa,   03-949 Warszawa

tel. 22-616-25-87 / fax. 

Sygnatura: GKm 30/21

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Kancelaria Komornika Sądowego Marii Brzezickiej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 30/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - ułamkowej części nieruchomości położonej przy  gen.T. Bora-Komorowskiego 21/1, 03-982 Warszawa, dla której lokal mieszkalny  (adres: ul.  gen.T.Bora-Komorowskiego 21/1, Warszawa, 03-982 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Udział 1/2 nieruchomości zabudowanej stanowiącej lokal mieszkalny, wraz z udziałem 6694/3841384 w częściach wspólnych położonej pod adresem: 03-982 Warszawa, ul. Bora-Komorowskiego 21/1, dla której SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/2 oznaczony numerem 1 o powierzchni użytkowej 66,94 m2 położony jest na 2 kondygnacji. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Na podłogach panele, ściany pomalowane, w dobrym stanie. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie. W łazience glazura i terakota, armatura łazienkowa w dobrym stanie. Standard wykończenia lokalu określono jako dobry. Budynek w którym znajduje się lokal został wybudowany w 2010r. Posiada 16 kondygnacji naziemnych, 1 podziemną 3 klatki schodowe. W budynku znajduje się 203 lokale mieszkalne, 18 lokali użytkowych, 2 hale garażowe. Budynek wyposażony w instalacje sieciowe co, wodno - kanalizacyjna, gaz, energia elektryczna, wentylacja grawitacyjna, domofonowa. Indywidualnie dostarczany jest sygnał telefonu, telewizji kablowej oraz Internet.

 

Suma oszacowania wynosi 388 860,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 259 240,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 38 886,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 26 1600 1462 1823 2786 4000 0004 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 14.12.2023 o godzinie: 10.00  a zakończy się w dniu 21.12.2023 o godzinie: 10.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Maria Brzezicka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Pustola 14/33 (mazowieckie)

Pustola 14/33, 01-129, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-03-21
e-licytacja
Cena wywołania: 397 500 zł
Cena oszacowania: 530 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Opoczyńska 2A/1 (mazowieckie)

Opoczyńska 2A/1, 02-526, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 1 169 250 zł
Cena oszacowania: 1 559 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Warszawa, Wincentego Witosa 31/ lokal nr 207 (mazowieckie)

Wincentego Witosa 31/ lokal nr 207, 00-710, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-02-07
Cena wywołania: 236 160 zł
Cena oszacowania: 256 000 zł