Dodano dnia: 2021-12-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Czerwonych Maków 12/13 (mazowieckie)

Czerwonych Maków 12/13, 01-493, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-03
Sygnatura: Km 73713/15 i inne
Powierzchnia: 83,8400 m2
Cena wywołania: 390 225 zł
Cena oszacowania: 520 300 zł
Wadium: 52 030 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli

Michał Mitoń

Kancelaria Komornicza, Solidarności 155, Warszawa, 00-877 Warszawa

tel. 226310833 / fax. 226310834

Sygnatura: Km 73713/15 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Michał Mitoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-02-2022 o godz. 14:00 pod adresem: Hala Gimnastyczna w budynku IGB Mazovia 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3, Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pokój s.gimnast., odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Czerwonych Maków 12/13, 01-493 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o numerze 13 o powierzchni 83,84 m2 (powierzchnię lokalu przyjęto na podstawie danych zawartych w księdze wieczystej) składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Lokal znajduje się w zasobach SM Wola.

Suma oszacowania wynosi 520 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 390 225,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 030,00 zł. Rękojmia powinna być najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA o/WARSZAWA 55 1020 1185 0000 4902 0108 7279. (z dopiskiem wadium Km 73713/15 i inne)

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Michał Mitoń

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, ul. Szymona Askenazego 6/12 (mazowieckie)

ul. Szymona Askenazego 6/12, 03-580, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-05-31
Cena wywołania: 262 350 zł
Cena oszacowania: 349 800 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, ul. Smoleńska 83/G, miejsce postojowe nr 78 (mazowieckie)

ul. Smoleńska 83/G, miejsce postojowe nr 78, 03-528, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-08-12
Cena wywołania: 28 424 zł
Cena oszacowania: 37 899 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Juliana Ursyna Niemcewicza 26/112 (mazowieckie)

Juliana Ursyna Niemcewicza 26/112, 02-306, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-23
e-licytacja
Cena wywołania: 674 250 zł
Cena oszacowania: 899 000 zł