Dodano dnia: 2023-08-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Chrzanowskiego 13/56 (mazowieckie)

Chrzanowskiego 13/56, 04-392, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-15
Sygnatura: Km 1021/20
Powierzchnia: 49,40 m2
Cena wywołania: 306 975 zł
Cena oszacowania: 409 300 zł
Wadium: 40 930 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe

Krzysztof Kokoszko

Kancelaria Komornicza, Terespolska 2,  Warszawa,   03-813 Warszawa

tel. 224034834 / fax. 224034934

Sygnatura: Km 1021/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1021/20 w dniu: 15.09.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- lokalu mieszkalnego położonego przy  Chrzanowskiego 13/56, 04-392 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny oznaczony numerem 56 o powierzchni użytkowej 49,40 m2 położony jest na 3 kondygnacji. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal posiada balkon. Lokal posiada wszystkie instalacje dostępne w budynku. W pokojach i przedpokoju na podłodze parkiet drewniany w złym stanie, w kuchni panele podłogowe, ściany pokryte tynkiem gipsowo wapiennym, pomalowane, w kuchni na 2 ścianach glazura, na 1 ścianie boazeria/panele ścienne. Stolarka drzwiowa wewnętrzna starego typu. W łazience z wc glazura i terakota (miejscowe uszkodzenia). Stan ogólny lokalu średni.

 

Suma oszacowania wynosi 409 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 306 975,00 zł.  

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
31.08.2023 - 14.09.2023 09:00 - 15:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 40 930,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 10 1600 1462 1823 2279 7000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  22.09.2023 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Krzysztof Kokoszko

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Mikołajska 38/9b (mazowieckie)

Mikołajska 38/9b, 02-455, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-22
e-licytacja
Cena wywołania: 746 400 zł
Cena oszacowania: 995 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Grzymalitów 11/23 (mazowieckie)

Grzymalitów 11/23, 03-141, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-06
e-licytacja
Cena wywołania: 292 425 zł
Cena oszacowania: 389 900 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Międzynarodowa 42A/25 (mazowieckie)

Międzynarodowa 42A/25, 03-922, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-10-19
e-licytacja
Cena wywołania: 43 890 zł
Cena oszacowania: 58 520 zł