Dodano dnia: 2023-10-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Chodecka 18/30 (mazowieckie)

Chodecka 18/30, 03-350, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-17
Sygnatura: Km 304/18
Powierzchnia: 38,9m2
Cena wywołania: 303 825 zł
Cena oszacowania: 405 100 zł
Wadium: 40 510 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Północ

Renata Delert

Kancelaria Komornicza, Lęborska 8,  warszawa,   03-443 Warszawa

tel. 22 4012276 / fax. 22 4012276

Sygnatura: Km 304/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Renata Delert podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 304/18 w dniu: 17.11.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- lokalu mieszkalnego położonego przy  Chodecka 18/30, 03-350 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi z kuchnia , przedpokoju i łazienki z wc o łącznej powierzchni 38,9m2 wraz z przynależną piwnicą. Licytacja prowadzona przez zastępcę komornika sądowego Krzysztofa Kokoszko. Nie są przewidziane oględziny z komornikiem. Licytanci, którzy uiszczą rękojmię w zakreślonym terminie zostaną dopuszczeni za pośrednictwem systemu w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Suma oszacowania wynosi 405 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 303 825,00 zł.  

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
02.11.2023 - 16.11.2023 09:00 - 17:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 40 510,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 06 1500 2080 1220 8000 0388 0000 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  24.11.2023 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Renata Delert

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Warszawa, Modlińska (mazowieckie)

Modlińska, 03-216, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 6 892 182 zł
Cena oszacowania: 7 471 200 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Szafarzy 39 (mazowieckie). Działka numer: 66/4

Szafarzy 39, 04-445, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 855 555 zł
Cena oszacowania: 1 140 740 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Warszawa, Świętego Wincentego 16/U1 (mazowieckie)

Świętego Wincentego 16/U1, 03-505, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-23
Cena wywołania: 981 333 zł
Cena oszacowania: 1 472 000 zł