Dodano dnia: 2023-08-19

Mieszkanie w miejscowości Wałcz, Dworcowa 11/1 (zachodniopomorskie)

Dworcowa 11/1, 78-600, Wałcz, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-12
Sygnatura: Km 858/21
Cena wywołania: 172 800 zł
Cena oszacowania: 230 400 zł
Wadium: 23 040 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Wałczu

Grzegorz Wołodkowicz

Kancelaria Komornicza, Kościelna 2,  Wałcz,   78-600 Wałcz

tel. 672509256 / fax. 672509256

Sygnatura: Km 858/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 858/21 w dniu 12-10-2023 o godz. 13:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wałczu I Wydział Cywilny, ul. Bydgoska 13, 78-600 Wałcz, pokój 13, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest***************  położonego przy  ul. Dworcowa 11/1, 78-600 Wałcz, dla którego Sąd Rejonowy w Wałczu V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Sądowa 2, WAŁCZ, 78-600 Wałcz)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1W/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 230 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 172 800,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 23 040,00 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Sądowa  2, Wałcz, 78-600 Wałcz można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
21.09.2023 11:30 - 11:45


 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas Polska SA 54 1600 1462 1802 6080 4000 0001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Grzegorz Wołodkowicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Wałcz, Wilcza 33 (zachodniopomorskie)

Wilcza 33, 78-600, Wałcz, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 127 800 zł
Cena oszacowania: 170 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Wałcz, os. Piastowskie 6/2 (zachodniopomorskie)

os. Piastowskie 6/2, 78-600, Wałcz, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 355 275 zł
Cena oszacowania: 473 700 zł