Dodano dnia: 2022-07-12

Mieszkanie w miejscowości Wałbrzych, Tadeusza Gajcego 1/13 (dolnośląskie)

Tadeusza Gajcego 1/13, 58-309, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-16
Sygnatura:  Km 2537/20
Powierzchnia: 56,59 m2
Cena wywołania: 72 712 zł
Cena oszacowania: 96 950 zł
Wadium: 9 695 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Grażyna Nowakowska

Kancelaria Komornicza, B.Chrobrego 3,  Wałbrzych,   58-300 Wałbrzych

tel. 74 842-24-00 / fax. 74 842-68-28

Sygnatura: Km 2537/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wałbrzychu Grażyna Nowakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-09-2022 o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11a, 58-300 Wałbrzych, pokój 301,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *************   położonej przy  Tadeusza Gajcego 1/13, 58-309 Wałbrzych , dla której  Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Słowackiego 11, Wałbrzych, 58-300 wałbrzych)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny wg KW składa się z 4 pokoi, kuchni, WC, łazienki oraz przedpokoju. Pu 56,59 m2. Stan faktyczny lokalu w dniu oględzin: 4 pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz przedpokój i korytarz wewn. Pu 56,59 m2. Brak ujawnionych w KW pomieszczeń przynależnych. Lokal stanowi odrębność. Standard lokalu średni. Lokal z balkonem położony na czwartej kondygnacji budynku mieszkalnego o jednorodnej funkcji użytkowej . Budynek mieszkalny wielorodzinny, wieloklatkowy, wybudowany w technologii uprzemysłowionej / Wałbrzyska Wielka Płyta / . Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną , wodno – kanalizacyjną , gazową. Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie: centralne osiedlowe zdalaczynne. Ciepła woda użytkowa - indywidualny podgrzewacz. Budynek bez dźwigu osobowego. Standard wykończenia średni , funkcjonalność zła – układ amfiladowy. Udział związany z własnością lokalu 232/10000 w częściach wspólnych nieruchomości SW1W/xxxxxxxx/2. Dłużnik jest właścicielem udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 96 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 712,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 695,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska I O/WAŁBRZYCH 56 1090 2271 0000 0005 8400 0768.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Słowackiego 11a, Wałbrzych, 58-300  Wałbrzych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Grażyna Nowakowska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wałbrzych, Dunikowskiego 29/20 (dolnośląskie)

Dunikowskiego 29/20, 58-309, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-02
Cena wywołania: 165 000 zł
Cena oszacowania: 220 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wałbrzych, Katowicka 2/10 (dolnośląskie)

Katowicka 2/10, 58-303, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-13
Cena wywołania: 24 300 zł
Cena oszacowania: 32 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Wałbrzych, Długa 35/11 (dolnośląskie)

Długa 35/11, 58-309, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-02
Cena wywołania: 52 800 zł
Cena oszacowania: 70 400 zł