Dodano dnia: 2022-11-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Wałbrzych, Ogińskiego 21/7 (dolnośląskie)

Ogińskiego 21/7, 58-301, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-22
Sygnatura: Km 885/19
Powierzchnia: 40,93 m2
Cena wywołania: 53 400 zł
Cena oszacowania: 71 200 zł
Wadium: 7 120 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Magdalena Mądrzejewska

Kancelaria Komornicza, Aleja Wyzwolenia 9,  Wałbrzych,   58-300 Wałbrzych

tel. 746476788 / fax. 746607980

Sygnatura: Km 885/19

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wałbrzychu Magdalena Mądrzejewska na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:30 w dniu 22.11.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  ul. Ogińskiego 21/7, 58-301 Wałbrzych, dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. Słowackiego 11, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych)  prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość objęta KW SW1W/xxxxxxxx/2. Lokal mieszkalny nr 7 położony na drugiej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ogińskiego 21 w Wałbrzychu. Budynek trzykondygnacyjny o prostej architekturze, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły. Budynek podpiwniczony, stan techniczny średni. Wejście do budynku od ulicy. Budynek nie jest docieplony, elewacja do kapitalnego remontu. Lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej 40,93 m2 położony jest na drugiej kondygnacji. Układ pomieszczeń w lokalu nieprawidłowy, amfiladowy, brak balkonu. Lokal ogrzewany poprzez piecyk gazowy dwufunkcyjny usytuowany w łazience. Do lokalu doprowadzona energia elektryczna, gaz z sieci miejskiej, woda, kanalizacja. Media podłączone. Standard lokalu niski ze względu na zły rozkład funkcjonalny (pomieszczenia przejściowe), brak balkonu, brak nawiewu i należytej wentylacji piecyka gazowego, brak drzwi pomiędzy dużym pokojem i kuchnią, i w znacznym stopniu zużyte posadzki. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 103/1000. Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską, lecz położony w strefie rewitalizacji substancji mieszkaniowej.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  29.11.2022 o godzinie: 10:30 .

Suma oszacowania wynosi 71 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 400,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 120,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 31 1020 3668 0000 5202 0409 2326 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Magdalena Mądrzejewska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Wałbrzych, Marii Konopnickiej 12-13/5 (dolnośląskie)

Marii Konopnickiej 12-13/5, 58-300, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 162 000 zł
Cena oszacowania: 243 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wałbrzych, Jacka Malczewskiego 16/38 (dolnośląskie)

Jacka Malczewskiego 16/38, 58-309, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 24 787 zł
Cena oszacowania: 33 050 zł

Mieszkanie w miejscowości Wałbrzych, Wyszyńskiego 93/4 (dolnośląskie)

Wyszyńskiego 93/4, 58-309, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 43 875 zł
Cena oszacowania: 58 500 zł