Dodano dnia: 2023-08-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Wągrowiec, Lipowa 17B/8 (wielkopolskie)

Lipowa 17B/8, 62-100, Wągrowiec, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-26
Sygnatura: KM 157/22, KM 384/23
Powierzchnia: 47,90 m2
Cena wywołania: 143 700 zł
Cena oszacowania: 191 600 zł
Wadium: 19 160 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Wągrowcu

Łukasz Polimirski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 30,  Wągrowiec,   62-130 Wągrowiec

tel. 672685350 / fax. 672685350

Sygnatura: KM 157/22, KM 384/23OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 157/22, KM 384/23 w dniu 26-09-2023 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z siedzibą przy Kościuszki 18, 62-100 Wągrowiec, sala 4, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest **************   położonego przy  Lipowa 17B/8, 62-100 Wągrowiec, dla którego Sąd Rejonowy w Wągrowcu   (adres: ul.  Kościuszki 18, Wagrowiec, 62-100 Wągrowiec)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1B/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Na przedmiot licytacji składa się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zapisanego w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu V Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem PO1B/xxxxxxxx/6. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: Lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 47,90 m2, położony jest na III piętrze budynku mieszkalnego w Wągrowcu, ul. Lipowa 17B. W ramach posiadanego prawa właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego korzysta z pomieszczenia piwnicy o powierzchni użytkowej 4,70 m2.

Suma oszacowania wynosi 191 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 700,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 19 160,00 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Kościuszki 18, Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
19.09.2023 12:00 - 12:30


 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP S.A. O/WĄGROWIEC 61 1020 3903 0000 1402 0027 8812.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Łukasz Polimirski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Ostrzeszów, Floriana Marciniaka 7 (wielkopolskie)

Floriana Marciniaka 7, 63-500, Ostrzeszów, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-03
Cena wywołania: 25 245 zł
Cena oszacowania: 33 660 zł

Nieruchomość w miejscowości Poznań, Gustawa Potworowskiego 15a/1 (wielkopolskie)

Gustawa Potworowskiego 15a/1, 60-223, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-29
Cena wywołania: 373 350 zł
Cena oszacowania: 497 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Turek, Kączkowskiego 4/3 (wielkopolskie)

Kączkowskiego 4/3, 62-700, Turek, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-17
Cena wywołania: 166 500 zł
Cena oszacowania: 222 000 zł