Dodano dnia: 2022-12-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Toruń, Zbożowa 63A/20 (kujawsko-pomorskie)

Zbożowa 63A/20, 87-100, Toruń, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-30
Sygnatura: Km 572/20
Powierzchnia: 61,56 m2
Cena wywołania: 337 500 zł
Cena oszacowania: 450 000 zł
Wadium: 45 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Dariusz Filipiak

Kancelaria Komornicza, Graniczna 9,  Toruń,   87-100 87-100

tel. 564754482 / fax. 564754585

Sygnatura: Km 572/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Toruniu Dariusz Filipiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-01-2023 o godz. 12:00  pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, pokój 216,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************* położonej przy  Zbożowa 63A/20, 87-100 Toruń , dla której  Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Warneńczyka 1, Toruń, 87-100 Toruń)   prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow. 61,56 m2 (3 kondygnacja); pokój z aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka z WC, przedpokój, piwnica o pow. 4,59 m2 oraz udział wynoszący 6615/506116 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu wpisanych do Księgi Wieczystej pod sygnaturą: TO1T/xxxxxxxx/1 należącej do dłużnika **** ******** położonej: 87-100 Toruń, Zbożowa 63A/20, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: TO1T/xxxxxxxx/7]

Suma oszacowania wynosi 450 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 337 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu 62113010170021100027900004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. ul.Warneńczyka  1, Toruń, 87-100 Toruń można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
12.01.2023 11:30 - 11:45

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Dariusz Filipiak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Toruń, Mickiewicza 134/6 (kujawsko-pomorskie)

Mickiewicza 134/6, 87-100, Toruń, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-10
e-licytacja
Cena wywołania: 138 750 zł
Cena oszacowania: 185 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Toruń, Matejki 65/3 (kujawsko-pomorskie)

Matejki 65/3, 87-100, Toruń, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-08
e-licytacja
Cena wywołania: 213 750 zł
Cena oszacowania: 285 000 zł

Dom w miejscowości Toruń, Jarzębinowa 5 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 424

Jarzębinowa 5, 87-100, Toruń, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-08
e-licytacja
Cena wywołania: 252 375 zł
Cena oszacowania: 336 500 zł