Dodano dnia: 2023-10-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Tarnów, Ks. Chrząszcza 15/34 (małopolskie)

Ks. Chrząszcza 15/34, 33-100, Tarnów, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-16
Sygnatura: KM 5709/20
Powierzchnia: 44,55 m2
Cena wywołania: 147 734 zł
Cena oszacowania: 196 978 zł
Wadium: 19 698 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie

Andrzej Czosnyka

Kancelaria Komornicza, Tuchowska 20, Tarnów, 33-100 Tarnów

tel. 146275668 / fax. 146265668

Sygnatura: KM 5709/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-11-2023 o godz. 09:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: **** ******** położonego przy Ks. Chrząszcza 15, 33-100 Tarnów, dla którego SĄD REJONOWY TARNÓW VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1T/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 34 o pow. użytk. 44,55 m2 składający się z 2 pokoi i kuchni, łazienki wraz z wc, przedpokoju

Suma oszacowania wynosi 196 978,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 733,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 19 697,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
09.11.2023 10:00 - 11:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Czosnyka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Tarnów, Bolesława Chrobrego 19 (małopolskie). Działki numer: 125, 127/7

Bolesława Chrobrego 19, 33-111, Tarnów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 104 644 zł
Cena oszacowania: 139 525 zł

Dom w miejscowości Tarnów, ul. Głowackiego 68 (małopolskie). Działka numer: 1

ul. Głowackiego 68, 33-110, Tarnów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 36 771 zł
Cena oszacowania: 49 028 zł