Dodano dnia: 2022-10-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Śląska 34/8 (zachodniopomorskie)

Śląska 34/8, 70-433, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-23
Powierzchnia: 108,54 m2
Cena wywołania: 307 733 zł
Cena oszacowania: 461 600 zł
Wadium: 46 160 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Łukasz Pauch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu  23-11-2022 r. o godz. 11:00 
w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42 w sali nr 50 odbędzie się druga licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, należącego do dłużnika **** ******** położonego: 70-433 Szczecin, ul. Śląska 34/8, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze   SZ1S/xxxxxxxx/8. Do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przynależy piwnica nr 8. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wraz z piwinicą wynosi 108,54 m2 (powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - 102,30 m2, powierzchnia użytkowa piwnicy 6,24 m2). Lokal mieszkalny składa się z: 3 pokoi, kuchni, 2 łazienek, garderoby oraz przedpokoju. 


Suma oszacowania wynosi 461 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  307 733,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 160,00 zł. 


Rękojmia może być złożona w gotówce bezpośrednio w Kancelarii Komornika Sądowego  w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 12/3 lub na rachunku bankowym komornika: Santander Bank Polska SA 59 1090 2268 0000 0001 2601 6758 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komorniczej w Szczecinie przy Mickiewicza 12/3. Na tydzień przed licytacją można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w VI Wydziale Egzekucyjnym Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacjii przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnionew dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Łukasz Pauch


  

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Michała Drzymały 14/10a (zachodniopomorskie)

Michała Drzymały 14/10a, 70-215, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 133 425 zł
Cena oszacowania: 177 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Bolesława Krzywoustego 29/26 (zachodniopomorskie)

Bolesława Krzywoustego 29/26, 70-317, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 70 500 zł
Cena oszacowania: 94 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Monterska 10/10 (zachodniopomorskie)

Monterska 10/10, 71-820, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 67 500 zł
Cena oszacowania: 90 000 zł