Dodano dnia: 2023-01-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Świnoujście, Gdyńska 27D/36 (zachodniopomorskie)

Gdyńska 27D/36, 72-600, Świnoujście, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-30
Sygnatura: Km 2186/21
Powierzchnia: 63,50 m2
Cena wywołania: 299 865 zł
Cena oszacowania: 399 821 zł
Wadium: 39 983 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu

Jolanta Cybułka

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 12, Świnoujście, 72-600 Świnoujście

tel. 91 3212124 w godz. 10-13 / fax. 91 3212124

Sygnatura: Km 2186/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-01-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu z siedzibą przy Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Gdyńska 27D/36, 72-600 Świnoujście, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1W/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 36, o powierzchni 63,50 m2 w budynku stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej SŁOWIANIN w Świnoujściu, znajdującym się przy ul. Gdyńskiej nr 27d, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1W/xxxxxxxx/8 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dojazd - droga utwardzona, dobra dostępność komunikacyjna. Lokalizacja średnio atrakcyjna w mniej popularnej części miasta, w znacznym oddaleniu od strefy nadmorskiej. W pobliżu znajdują się obiekty infrastruktury np. sklep spożywczy, szkoła, apteka, obiekt sportowy. Sąsiedztwo - zabudowa wielorodzinna, technologia wielkiej płyty. Uzbrojenie - sieć: wodociągowa, elektryczna, gazowa, kanalizacja, co. Budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany w technologii wielkiej płyty. Jest to budynek II-klatkowy, XI-piętrowy, wielorodzinny. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Dach płaski pokryty papą na lepiku, obróbki blacharskie w dobrym stanie. Budynek ocieplony, nowa elewacja. Pomieszczenia wspólne - klatka schodowa czysta. Dostępny dźwig osobowy. Lokal mieszkalny nr 36 położony jest na VIII piętrze i składa się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Standard wykończenia przyjęto jako dostateczny.

Suma oszacowania wynosi 399 821,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 299 865,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 982,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. II O Szczecin 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jolanta Cybułka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Świnoujście, Jana z Kolna 10/6 (zachodniopomorskie)

Jana z Kolna 10/6, 72-600, Świnoujście, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 46 535 zł
Cena oszacowania: 69 803 zł

Mieszkanie w miejscowości Świnoujście, Konstytucji 3 Maja 46c/4 (zachodniopomorskie)

Konstytucji 3 Maja 46c/4, 72-600, Świnoujście, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-20
Cena wywołania: 321 375 zł
Cena oszacowania: 428 499 zł