Dodano dnia: 2023-04-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Świętochłowice, Średnia 14A/3 (śląskie)

Średnia 14A/3, 41-608, Świętochłowice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-05-25
Sygnatura: KM 2699/18
Powierzchnia: 48,68m2
Cena wywołania: 72 533 zł
Cena oszacowania: 108 800 zł
Wadium: 10 880 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie

Mateusz Schulz

Kancelaria Komornicza, Katowicka 8/5,  Świętochłowice,   41-600 Świętochłowice

tel. 322415506 / fax. 322415506

Sygnatura: KM 2699/18

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Chorzowie Mateusz Schulz na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:15 w dniu 25.05.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Średnia 14A/3, 41-608 M. Świętochłowice, dla którego Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Chorzów, 41-500 M. Chorzów) prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1C/xxxxxxxx/7.

Opis nieruchomości:
Opis budynku Budynek wielorodzinny, wybudowany w technologii tradycyjnej- murowany z cegły ceramicznej pełnej, 2 piętrowy z poddaszem, 3,5 kondygnacyjny, podpiwniczony, nieocieplony oraz nieotynkowany. Instalacje: energia elektryczna, wodna, kanalizacyjna, co miejskie, gaz, sieć teletechniczna. Rok budowy: przedwojenny. - Opis lokalu 36,88 m2 p.uż., 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc oraz przedpokój. Lokal położony jest na 1 piętrze budynku. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 11,80 m2. Łączna powierzchnia lokalu mieszkalnego oraz przynależnej piwnicy wynosi 48,68m2. Standard lokalu wg stanu z dnia wizji lokalnej: Ściany lokalu: w zależności od pełnionej funkcji pomieszczenia; tynk+ farba, tynk mineralny, płytki ceramiczne (starego typu), Posadzki lokalu: w zależności od pełnionej funkcji pomieszczenia; panele podłogowe, płytki ceramiczne, Stolarka okienna: okna PCV, Stolarka drzwiowa: drzwi płycinowe, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, Łazienka: kabina prysznicowa szklana (zużyta), wc, umywalka, Wyposażenie w instalacje: energia elektryczna, woda, kanalizacja (miejska), co (miejskie), cwu (piecyk gazowy Termet- starego typu), w pokoju piec kaflowy- nieczynny, sieć teletechniczna. Prawo do lokalu: prawo własności. Z własnością związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 84/1000 części, stanowiący grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Księga Wieczysta: Księga Wieczysta KW nr KA1C/xxxxxxxx/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Sposób korzystania: lokal mieszkalny

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  01.06.2023 o godzinie: 11:15 .

Suma oszacowania wynosi 108 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 72 533,33 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 880,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 19105012301000009030411848 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
15.05.2023 12:00 - 12:30

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Mateusz Schulz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Świętochłowice, Michała Drzymały 4/28 (śląskie)

Michała Drzymały 4/28, 41-603, Świętochłowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-09
e-licytacja
Cena wywołania: 49 875 zł
Cena oszacowania: 66 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Świętochłowice, Sudecka 8C/1 (śląskie)

Sudecka 8C/1, 41-608, Świętochłowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-04-26
Cena wywołania: 72 842 zł
Cena oszacowania: 462 000 zł