Dodano dnia: 2023-08-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Stuchowo, Stuchowo 59B/7 (zachodniopomorskie)

Stuchowo 59B/7, 72-405, Stuchowo, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-22
Sygnatura: Kmp 19/16
Powierzchnia: 59,20m2
Cena wywołania: 126 150 zł
Cena oszacowania: 168 200 zł
Wadium: 16 820 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

Artur Masojć

Kancelaria Komornicza, Mieszka I 2, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski

tel. 913824469 / fax. 913829215

Sygnatura: Kmp 19/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2023 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy 59B/7,Stuchowo, 72-405 Świerzno, dla którego Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow. 59,20m2 położony jest na III piętrze i składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki. Funkcjonalność lokalu jest dobra jak na taką powierzchnię. Kuchnia widna. Łazienka z wc razem. Okna wychodzące na dwie strony świata. Lokal posiada balkon. Do mieszkania przypisana jest piwnica.

Suma oszacowania wynosi 168 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 150,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 16 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w KANCELARII KOMORNICZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD ADRESEM: KAMIEŃ POMORSKI UL. MIESZKA I 2/3,  w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Artur Masojć

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Świdwin, Świdwin (zachodniopomorskie). Działka numer: 221/4

Świdwin, 78-300, Świdwin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-06
Cena wywołania: 44 467 zł
Cena oszacowania: 66 700 zł

Dom w miejscowości Budzistowo, Kasztelańska 11 (zachodniopomorskie). Działka numer: 88

Kasztelańska 11, 78-100, Budzistowo, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-05
e-licytacja
Cena wywołania: 555 067 zł
Cena oszacowania: 832 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Krukowo, Krukowo 16/2 (zachodniopomorskie)

Krukowo 16/2, 78-230, Krukowo, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-11
Cena wywołania: 91 800 zł
Cena oszacowania: 137 700 zł