Dodano dnia: 2023-08-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Stuchowo, Stuchowo 59B/7 (zachodniopomorskie)

Stuchowo 59B/7, 72-405, Stuchowo, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-22
Sygnatura: Kmp 19/16
Powierzchnia: 59,20m2
Cena wywołania: 126 150 zł
Cena oszacowania: 168 200 zł
Wadium: 16 820 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

Artur Masojć

Kancelaria Komornicza, Mieszka I 2, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski

tel. 913824469 / fax. 913829215

Sygnatura: Kmp 19/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2023 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy 59B/7,Stuchowo, 72-405 Świerzno, dla którego Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow. 59,20m2 położony jest na III piętrze i składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki. Funkcjonalność lokalu jest dobra jak na taką powierzchnię. Kuchnia widna. Łazienka z wc razem. Okna wychodzące na dwie strony świata. Lokal posiada balkon. Do mieszkania przypisana jest piwnica.

Suma oszacowania wynosi 168 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 150,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 16 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w KANCELARII KOMORNICZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD ADRESEM: KAMIEŃ POMORSKI UL. MIESZKA I 2/3,  w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Artur Masojć

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Lucjana Rydla 7/9 (zachodniopomorskie)

Lucjana Rydla 7/9, 70-778, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-03
Cena wywołania: 266 000 zł
Cena oszacowania: 399 000 zł

Grunt w miejscowości Ługi Wałeckie, Ługi Wałeckie (zachodniopomorskie). Działki numer: 22/3, 24/2

Ługi Wałeckie, 78-600, Ługi Wałeckie, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 19 933 zł
Cena oszacowania: 29 900 zł

Grunt w miejscowości Brudzewice, Brudzewice (zachodniopomorskie). Działki numer: 184/3, 184/4

Brudzewice, 73-134, Brudzewice, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-05
Cena wywołania: 112 725 zł
Cena oszacowania: 184 869 zł