Dodano dnia: 2023-05-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Strużnica, Strużnica 13/1 (dolnośląskie)

Strużnica 13/1, 58-533, Strużnica, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-06-29
Sygnatura: KM 3098/21
Cena wywołania: 17 250 zł
Cena oszacowania: 23 000 zł
Wadium: 2 300 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Robert Dudek

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 16, Jelenia Góra,  58-500 Jelenia Góra

tel. 756455550 / fax. 756455550

Sygnatura: KM 3098/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Robert Dudek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-06-2023 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, pokój 121,  odbędzie się pierwsza licytacja udziału w nieruchomości:

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ************* położonego przy Strużnica 13/1, 58-533 Strużnica, dla którego SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 23 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 250,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 300,00 zł. Na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika:  Bank Millennium  59 1160 2202 0000 0001 5747 5944.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją (po uzgodnieniu terminu z komornikiem), zaś operat szacunkowy tej nieruchomości na trzy dni przed licytacją znajduje się do wglądu w kancelarii komornika (dni przyjęć we wtorki: 10-16 i czwartki: 10-14), a po tym terminie operat zostanie przekazany do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Komornik Sądowy

Robert Dudek

 Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Bezpieczna 36/1 (dolnośląskie)

Bezpieczna 36/1, 51-114, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-17
Cena wywołania: 359 250 zł
Cena oszacowania: 479 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bolesławiec, Henryka Sienkiewicza 4,4A/27 (dolnośląskie)

Henryka Sienkiewicza 4,4A/27, 59-700, Bolesławiec, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-16
Cena wywołania: 261 750 zł
Cena oszacowania: 349 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Wolności 17A/5 (dolnośląskie)

Wolności 17A/5, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-14
Cena wywołania: 91 817 zł
Cena oszacowania: 137 725 zł