Dodano dnia: 2023-11-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Stalowa Wola, Narutowicza 9/9 (podkarpackie)

Narutowicza 9/9, 37-450, Stalowa Wola, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-30
Sygnatura: KM 915/19
Powierzchnia: 55,23 m2
Cena wywołania: 209 325 zł
Cena oszacowania: 279 100 zł
Wadium: 27 910 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli

Marcin Rusiniak

Kancelaria Komornicza, 1-go Sierpnia 12, Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola

tel. 15 307 00 87 / fax.

Sygnatura: KM 915/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli Marcin Rusiniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-11-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z siedzibą przy Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola, sala 10, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego/ej do dłużnika **** ******** położonego przy Narutowicza 9/9, 37-450 Stalowa Wola, dla którego Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S/xxxxxxxx/9. Suma oszacowania wynosi 279 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 209 325,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 27 910,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP PARIBAS S.A. 95 2030 0045 1110 0000 0157 7070.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Marcin Rusiniak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Stalowa Wola, Generała Leopolda Okulickiego 30/83 (podkarpackie)

Generała Leopolda Okulickiego 30/83, 37-450, Stalowa Wola, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 181 500 zł
Cena oszacowania: 242 000 zł