Dodano dnia: 2024-03-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Stalowa Wola, Generała Leopolda Okulickiego 30/83 (podkarpackie)

Generała Leopolda Okulickiego 30/83, 37-450, Stalowa Wola, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-25
Sygnatura: KM 895/22
Powierzchnia: 48,600 m2
Cena wywołania: 161 333 zł
Cena oszacowania: 242 000 zł
Wadium: 24 200 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Stalowej Woli

Ewelina Bąk

Kancelaria Komornicza, ul. 1 Sierpnia 12,  Stalowa Wola,   37-450 Stalowa Wola

tel. 574 552 699 / fax. 

Sygnatura: KM 895/22OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli Kancelaria Komornicza nr VI w Stalowej Woli na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 895/22 w dniu 25-04-2024 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. ks. J. Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola, sala 9, odbędzie się druga licytacja:

 

- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest ********* położonego przy  Okulickiego , 37-450 Stalowa Wola, dla którego   (adres: ul.  , Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola)   prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1S/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowi odrębną własność składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc o pow. łącznej 48,600 m2 wraz z przysługującym udziałem w wysokości 4860/647800 w nieruchomości wspólnej, dla którego prowadzona jest księga wieczysta TB1S/xxxxxxxx/2, położonego: 37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego, dla którego Sąd Rejonowy w Stalowej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą TB1S/xxxxxxxx/7 stanowiącego własność dłużnika. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne.

Suma oszacowania wynosi 242 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 161 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 24 200,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Stalowej Woli ul. ul. ks. J. Popiełuszki16, 37-450  Stalowa Wola. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas 15160014621821722250000004.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Ewelina Bąk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Stalowa Wola, 1 Sierpnia 22/52 (podkarpackie)

1 Sierpnia 22/52, 37-450, Stalowa Wola, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-12
Cena wywołania: 137 175 zł
Cena oszacowania: 182 900 zł

Dom w miejscowości Stalowa Wola, Jana III Sobieskiego 8 (podkarpackie). Działka numer: 453

Jana III Sobieskiego 8, 37-450, Stalowa Wola, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-12
Cena wywołania: 234 553 zł
Cena oszacowania: 351 830 zł