Dodano dnia: 2023-06-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Środa Wielkopolska, 20 Października 19/1 (wielkopolskie)

20 Października 19/1, 63-000, Środa Wielkopolska, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-21
Sygnatura: KM 219/21
Powierzchnia: 58,6000 m2
Cena wywołania: 143 880 zł
Cena oszacowania: 215 820 zł
Wadium: 21 582 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej

Agnieszka, Rita Herda

Kancelaria Komornicza, Stanisława Staszica 26,  Środa Wlkp.,   63-000 Środa Wlkp.

tel. 61 306 70 20 / fax. 61 286 49 54

Sygnatura: KM 219/21

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Środzie Wielkopolskiej Agnieszka, Rita Herda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-09-2023 o godz. 09:00  w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest Druga licytacja nieruchomości.   położonego przy  20 Października 19/1,Środa Wielkopolska,  63-000 Środa Wlkp , dla którego    (adres: ul. 20 Października 19/1, Środa Wilekopolska, 63-000 Środa Wielkopolska)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z pokój-3; kuchnia-1; łazienka-1; korytarz-1; stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni 58,6000 m2

Suma oszacowania wynosi 215 820,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 143 880,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 582,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska 1Oddział w Środzie Wlkp 95 10901418 0000 0001 4779 5452.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Stary Rynek 6, Środa Wlkp., 63-000  Środa Wlkp..

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Agnieszka, Rita Herda

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Środa Wielkopolska, Polna 26 (wielkopolskie). Działka numer: 977/2

Polna 26, 63-000, Środa Wielkopolska, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-19
Cena wywołania: 305 152 zł
Cena oszacowania: 406 870 zł