Dodano dnia: 2023-04-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Skibice, Świętego Marcina 2/1 (lubuskie)

Świętego Marcina 2/1, 66-007, Skibice, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-05-25
Sygnatura: Km 4136/19
Powierzchnia: 54,78 m2
Cena wywołania: 108 000 zł
Cena oszacowania: 144 000 zł
Wadium: 14 400 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Tomasz Karpiński

Kancelaria Komornicza, Plac Pocztowy 15,  Zielona Góra,   65-305 Zielona Góra

tel. 68-326-80-62 / fax. 68-323-67-08

Sygnatura: Km 4136/19

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 25.05.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  ul. Świętego Marcina 2/1, 66-007 Skibice, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny znajdujący się w budynku mieszkalnym dwukondygnacyjnym, czterolokalowym. Lokal położony jest na I kondygnacji, składa się z 2 pokoi, jasnej kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz spiżarni o łącznej powierzchni 54,78 m2. Ogrzewanie etażowe z własnym kotłem węglowym w piwnicy. Lokal posiada udział 25/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  01.06.2023 o godzinie: 11:00 .

Suma oszacowania wynosi 144 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Karpiński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Leszno Dolne, Leszno Dolne 6/3 (lubuskie)

Leszno Dolne 6/3, 67-321, Leszno Dolne, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-26
Cena wywołania: 70 000 zł
Cena oszacowania: 105 000 zł

Grunt w miejscowości Zielona Góra, Sulechowska (lubuskie). Działka numer: 120/88

Sulechowska, 65-035, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-07
Cena wywołania: 3 241 650 zł
Cena oszacowania: 4 322 200 zł

Grunt w miejscowości Tyrszeliny, Tyrszeliny (lubuskie). Działka numer: 13/1

Tyrszeliny, 67-415, Tyrszeliny, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-06
Cena wywołania: 100 200 zł
Cena oszacowania: 133 600 zł