Dodano dnia: 2023-08-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Siemianowice Śląskie, Władysława Jagiełły 25b/26 (śląskie)

Władysława Jagiełły 25b/26, 41-106, Siemianowice Śląskie, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Sygnatura: KM 2893/21
Powierzchnia: 72,53 m2
Cena wywołania: 240 667 zł
Cena oszacowania: 361 000 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich

Dariusz Graca

Kancelaria Komornicza, Bema 19,  Siemianowice Śląskie,   41-106 41-100

tel. 327502030 / fax. 327502081

Sygnatura: KM 2893/21
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Siemianowicach Śląskich Dariusz Graca na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 13.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego  położonego przy  Władysława Jagiełły 25b/26, 41-106 Siemianowice Śląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (adres: ul. Chorzowska 14/41-106, Siemianowice Śląskie, 41-106 Siemianowice Śląskie)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KAll/00023939/8.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Władysława Jagiełły 25B/26, znajdującego się w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 72,53 m2. Program użytkowy lokalu mieszkalnego: 4 pokoje, kuchnia, łazienka oddzielna od WC, przedpokój. Do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 2,46 m2. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego prowadzona jest księga wieczysta: KAll/00023939/8. Lokal zamieszkały ( patrz protokół opisu i oszacowania ). Nieruchomość można oglądać w następujących terminach 08.09.2023 r ( spotkanie o 8.10. w kancelarii komornika przy ul. Bema 19 41-106 Siemianowicach Śląskich ) oględziny 08.30.-9.00..

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  20.09.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 361 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 240 666,67 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 100,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 89 1050 1243 1000 0090 3167 8445 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
08.09.2023 08:30 - 09:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz Graca

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Gliwice, Nowy Świat 9E/6 (śląskie)

Nowy Świat 9E/6, 44-100, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-25
Cena wywołania: 371 250 zł
Cena oszacowania: 495 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Chorzów, Paderewskiego 36/6 (śląskie)

Paderewskiego 36/6, 41-500, Chorzów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 54 187 zł
Cena oszacowania: 72 250 zł

Grunt w miejscowości Lusławice, Lusławice (śląskie). Działki numer: 318, 367

Lusławice, 42-253, Lusławice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-22
Cena wywołania: 39 525 zł
Cena oszacowania: 52 700 zł