Dodano dnia: 2023-06-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Sahryń, Sahryń 4/99 (lubelskie)

Sahryń 4/99, 22-546, Sahryń, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-18
Sygnatura: KM 349/22
Powierzchnia: 29,50 m2
Cena wywołania: 20 276 zł
Cena oszacowania: 30 414 zł
Wadium: 3 042 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie

Beata Kamińska

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 4, Hrubieszów, 22-500 Hrubieszów

tel. 846 965 785 / fax. 846 965 785

Sygnatura: KM 349/22

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2023 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy gm. Werbkowice 4/99,Sahryń, 22-550 Werbkowice, dla którego SĄD REJONOWY HRUBIESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1H/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny PUSTOSTAN- nr 4 składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju o łącznej powierzchni 29,50 m2 położony w miejscowości Sahryń PGR, gm. Werbkowice wraz z udziałem w wysokości 295 / 7590 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oznaczony nr księgi Wieczystej ZA1H/xxxxxxxx/7 położony w msc. Sahryń, gm. Werbkowice - posiadający założoną księgę wieczystą o nr ZA1H/xxxxxxxx/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w HRUBIESZÓW. 2. udział w wysokości 500 /17162 części w nieruchomości gruntowej położonej w msc. Sahryń PGR, gm. Werbkowice posiadającej założoną księgę wieczystą o nr ZA1H/xxxxxxxx/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w HRUBIESZÓW. 3. udział w wysokości 65 /1164 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położona w msc. Sahryń PGR, gm. Werbkowice posiadająca założoną księgę wieczystą o nr ZA1H/xxxxxxxx/2 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w HRUBIESZÓW. stanowiących własność dłużnika Milewskiego Stanisława. Nieruchomość posiadająca księgę wieczystą ZA1H/xxxxxxxx/7 i ZA1H/xxxxxxxx/0 oszacowana jest na kwotę: 30.414,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania całej nieruchomości tj. kwotę: 20.276,00-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 3.041,40-zł Nieruchomość posiadająca księgę wieczystą ZA1H/xxxxxxxx/7 oszacowana jest na kwotę: 2.468,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania całej nieruchomości tj. kwotę: 1.645,33-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 246,80-zł Nieruchomość posiadająca księgę wieczystą ZA1H/xxxxxxxx/2 oszacowana jest na kwotę: 291,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania całej nieruchomości tj. kwotę: 194,00-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 29,10-zł Rękojmię należy uregulować najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce.

Suma oszacowania wynosi 30 414,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 20 276,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 041,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 54 1600 1462 1886 1890 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Beata Kamińska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gozdów, Gozdów (lubelskie). Działki numer: 123, 352, 69/2, 99, 40

Gozdów, 22-550, Gozdów, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-17
Cena wywołania: 7 249 zł
Cena oszacowania: 10 874 zł

Dom w miejscowości Niedrzwica Duża, Spółdzielcza 52 (lubelskie). Działka numer: 1161

Spółdzielcza 52, 24-220, Niedrzwica Duża, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-07-11
Cena wywołania: 8 081 zł
Cena oszacowania: 10 775 zł

Grunt w miejscowości Aleksandrówka, Aleksandrówka (lubelskie). Działka numer: 53

Aleksandrówka, 22-107, Aleksandrówka, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-05-23
Cena wywołania: 61 977 zł
Cena oszacowania: 92 966 zł