Dodano dnia: 2023-04-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Rozdrażew, Parkowa 7a/6 (wielkopolskie)

Parkowa 7a/6, 63-708, Rozdrażew, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-05-26
Sygnatura: Km 399/22
Powierzchnia: 38,3 m2
Cena wywołania: 57 770 zł
Cena oszacowania: 77 027 zł
Wadium: 7 703 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie

Tomasz Kuderski

Kancelaria Komornicza, ul. Rawicka 1,  Krotoszyn,   63-700 Krotoszyn

tel. (62) 721-03-93 / fax. (62) 721-03-93

Sygnatura: Km 399/22

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Krotoszynie Tomasz Kuderski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-05-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Krotoszynie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 11, 63-700 Krotoszyn,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ************  położonego przy  ul. Parkowa 7a/6, 63-708 Rozdrażew , dla którego  Sąd Rejonowy w Krotoszynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Sienkiewicza 11, Krotoszyn,  63-700 Krotoszyn prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1R/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz przynależnej piwnicy nr 6 o łącznej powierzchni 38,3m2, usytuowany na drugim piętrze

Suma oszacowania wynosi 77 027,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 770,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 702,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 82 1020 2212 0000 5702 0301 4719.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Sienkiewicza 11, Krotoszyn, 63-700  Krotoszyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Kuderski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Zaborowo, Zaborowo 52A (wielkopolskie)

Zaborowo 52A, 63-130, Zaborowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-06-21
Cena wywołania: 43 237 zł
Cena oszacowania: 57 650 zł

Nieruchomość w miejscowości Radolin, Radolin (wielkopolskie)

Radolin, 64-904, Radolin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-06-14
Cena wywołania: 26 250 zł
Cena oszacowania: 35 000 zł

Dom w miejscowości Bolechowo, Ogrodowa 14 (wielkopolskie). Działka numer: 308/13

Ogrodowa 14, 62-005, Bolechowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-06-21
Cena wywołania: 302 931 zł
Cena oszacowania: 403 909 zł