Dodano dnia: 2022-10-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Psary, Leśna 1/9 (wielkopolskie)

Leśna 1/9, 63-405, Psary, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-23
Sygnatura: GKm 9/19
Powierzchnia: 56,60 m2
Cena wywołania: 21 875 zł
Cena oszacowania: 29 167 zł
Wadium: 2 917 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Ewelina Florczak

Kancelaria Komornicza, Plac 23 Stycznia 17,  Ostrów Wielkopolski,   63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 627205165,509773215 / fax. 

Sygnatura: GKm 9/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Ostrowie Wielkopolskim Ewelina Florczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-11-2022 o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *********** położonej przy  Leśna 1/19,Psary,  63-405 Sieroszewice , dla której  Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Sądowa 2, Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 29 167,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 875,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 916,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 30 10202212 0000 5402 0415 0314.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 2, Ostrów Wielkopolski, 63-400  Ostrów Wielkopolski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Ewelina Florczak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Pawłowice, Wielkopolska 130/3 (wielkopolskie)

Wielkopolska 130/3, 64-122, Pawłowice, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 55 540 zł
Cena oszacowania: 74 053 zł

Nieruchomość w miejscowości Śrem, Warsztatowa 8 (wielkopolskie)

Warsztatowa 8, 63-100, Śrem, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 790 500 zł
Cena oszacowania: 1 054 000 zł

Dom w miejscowości Spytkówki, Polna 1 (wielkopolskie). Działka numer: 132/3

Polna 1, 64-000, Spytkówki, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 115 206 zł
Cena oszacowania: 172 810 zł