Dodano dnia: 2023-10-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Stanisława Przybyszewskiego 64/10 (wielkopolskie)

Stanisława Przybyszewskiego 64/10, 60-357, POZNAŃ, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-17
Sygnatura: km 1458/21
Powierzchnia: 57,58 m2
Cena wywołania: 316 800 zł
Cena oszacowania: 422 400 zł
Wadium: 42 240 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym   Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Monika Mosakowska

Kancelaria Komornicza, Adama Asnyka 3,  Poznań,   60-832 Poznań

tel. 611016152 / fax. 611016154

Sygnatura: km 1458/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie km 1458/21 w dniu: 17.11.2023 o godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy  UL. STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 64/10, 60-357 POZNAŃ wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald pod numerem - (adres spółdzielni: ul. Grunwaldzka 21, Poznań, 60-783 Poznań).

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 10 przy ul. Przybyszewskiego 64 w Poznaniu, zlokalizowany jest w dzielnicy Grunwald, obrębie Łazarz, . Lokal nr 10 położony jest na III ( ostatnim ) piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Powierzchnia użytkowa: 57,58 m2, z lokalem jest funkcjonalnie związane pomieszczenie piwniczne o pow. 7,24 m2. Funkcjonalnie składa się z następujących pomieszczeń: przedpokój, pokoju z balkonem, pokoju, kuchni, łazienki, WC. Dla ww. lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta, wpisany jest do rejestru spółdzielni mieszkaniowej: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" w Poznaniu (adres spółdzielni: 60-783 Poznań, ul. Grunwaldzka 21)

 

Suma oszacowania wynosi 422 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 316 800,00 zł.  

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
08.11.2023 10:00 - 10:15

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 42 240,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 50 1600 1462 1833 8900 9000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  24.11.2023 o godzinie: 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Monika Mosakowska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Osiek nad Notecią, Przemysłowa (wielkopolskie)

Przemysłowa, 89-333, Osiek nad Notecią, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 574 333 zł
Cena oszacowania: 861 500 zł

Grunt w miejscowości Murzynowo Leśne, Murzynowo Leśne (wielkopolskie). Działka numer: 310/1

Murzynowo Leśne, 63-023, Murzynowo Leśne, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-07
Cena wywołania: 343 005 zł
Cena oszacowania: 457 340 zł

Dom w miejscowości Piaski, Sienkiewicza (wielkopolskie). Działki numer: 32/1, 31

Sienkiewicza, 63-820, Piaski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 66 080 zł
Cena oszacowania: 88 106 zł