Dodano dnia: 2024-04-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Osiedle Wichrowe Wzgórze 11/118 (wielkopolskie)

Osiedle Wichrowe Wzgórze 11/118, 61-699, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-24
Sygnatura: GKm 37/20 i inne
Powierzchnia: 64,90 m2
Cena wywołania: 158 233 zł
Cena oszacowania: 237 350 zł
Wadium: 23 735 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy                                                                                                                                    
przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
Kancelaria Komornicza nr II w Poznaniu
Michał Czarnecki
61-889 Poznań ul. Krakowska 1/2

sygn. akt GKm 37/20 i inne                                                                                                    OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Michał Czarnecki na podstawie art. 953 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.04.2024 r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu  przy ul. Młyńska 16 (Budynek Temida) w sali 604 odbędzie się druga licytacja należącego do dłużnika **** ******** położonego w Poznaniu na os. Wichrowe Wzgórze 11, dla którego Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze PO1P/xxxxxxxx/2.
Lokal mieszkalny nr 118 położony jest na III piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego.  Funkcjonalnie lokal składa się z: pokoju przechodniego z wyjściem na balkon, pokój, pokój, pokój, kuchnia, łazienka, WC oraz korytarza. Powierzchnia użytkowa: 64,90 m2. Lokal posiada balkon. Z lokalem jest funkcjonalnie związane pomieszczenie piwniczne o pow. około 3,5 m2. Lokal znajduje się w zasobach Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" w Poznaniu.
Suma oszacowania udziału 1/2 części nieruchomości wynosi     237.350,00 zł, 
Cena wywołania  udziału 1/2 części nieruchomości wynosi        158.233,34 zł.
Przystępujący do przetargu licytant powinien złożyć rękojmię w wysokości 23.735,00 zł na rachunek bankowy Komornika numer 89 1600 1462 1899 6775 8000 0002 w taki sposób, by na rachunku bankowym Komornika kwota rękojmi została uznana najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00  do godz. 15:00 oraz w godzinach pracy Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu II Wydział Cywilny mieszczącego się w Poznaniu ul. Młyńska 1a  przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy
 Michał Czarnecki

    

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Osiedle Bolesława Śmiałego 1/45 (wielkopolskie)

Osiedle Bolesława Śmiałego 1/45, 60-682, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-03
e-licytacja
Cena wywołania: 413 025 zł
Cena oszacowania: 550 700 zł

Dom w miejscowości Poznań, Dziewińska 76A (wielkopolskie). Działki numer: 65/1, 62/1

Dziewińska 76A, 60-178, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-07
Cena wywołania: 481 125 zł
Cena oszacowania: 641 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Krótka 2//14/15 (wielkopolskie)

Krótka 2//14/15, 61-012, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-07
e-licytacja
Cena wywołania: 294 750 zł
Cena oszacowania: 393 000 zł