Dodano dnia: 2024-03-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Pogrodzie, Pogrodzie (warmińsko-mazurskie)

Pogrodzie, , Pogrodzie, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-25
Sygnatura: GKm 74/22
Powierzchnia: 46,6000 M2
Cena wywołania: 37 500 zł
Cena oszacowania: 50 000 zł
Wadium: 5 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Elblągu

Jakub Gołębiewski

Kancelaria Komornicza, al. Zacisze 4L,  Elbląg,   82-300 Elbląg

tel. (0-55) 230-49-43 / fax. 

Sygnatura: GKm 74/22OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 74/22 w dniu 25-04-2024 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, sala 119, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- ułamkowej części nieruchomości, której   właścicielem jest ******** położonej przy  Pogrodzie 1, 82-340 Tolkmicko, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Płk. Dąbka 21/., Elbląg, 82-300 Elbląg)   prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Licytowana nieruchomość to udział do 1/2 niewydzielonej części w prawie własności lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC o łącznej p.u. 32,50m2 do którego przynalezy piwnica o p.u. 14,10 m2

Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 5 000,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Elblągu ul. Płk. Dąbka21, 82-300  Elbląg. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 85 1600 1462 1834 4103 1000 0001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Jakub Gołębiewski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Nawiady, Nawiady (warmińsko-mazurskie)

Nawiady, 11-710, Nawiady, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-06-03
Cena wywołania: 288 000 zł
Cena oszacowania: 384 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Giżycko, Stanisława Konarskiego 26/28 (warmińsko-mazurskie)

Stanisława Konarskiego 26/28, 11-500, Giżycko, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-24
Cena wywołania: 153 165 zł
Cena oszacowania: 204 220 zł

Grunt w miejscowości Tałty, Tałty (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 2/12

Tałty, 11-730, Tałty, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-27
e-licytacja
Cena wywołania: 63 467 zł
Cena oszacowania: 9 232 700 zł